Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1951

LITTEHAE CIRCÜLARES AD VENSRABILEM CLEfcUM ARCHIDIOECESIS COLOCENSIS ET BAGSIMSIS ANNO 19-51. DIi'Ift\AE «»,

Next

/
Oldalképek
Tartalom