Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1949

LITTERAE CIRCULARES AD VENERABILEM CLERUM ARCHIDIOECESIS COLOCENSIS ET BACSIENSIS ANNO 1949. DIMISSAE KALOCSA, 1950. NYOMATOTT AZ ÁLLAMOSÍTOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom