Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1947

LITTERAE CIRCULARES AD VENERAB1LEM CLERUM ARCHID10ECESIS COLOCENSIS ET BACSIENSIS ANNO 1947. DIMISSAE KALOCSA, 1947. NYOMATOTT AZ ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom