Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1943

LITTERAE CIRCULARES AD VENERABILEM CLERUM ARCHIDIOECESIS COLOCENSIS ET BACSIENSIS 0 ANNO 1943. DIMISSAE KALOCSA, 1943. NYOMATOTT AZ ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom