Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1939

Index

A főegyházmegyei hivatalos közlemények tárgymutatója 1939. évről. Lap A. A. C. 1939/40. évi feladatai 55 A. C. lelkigyakorlatok 34 A. C. új országos elnöksége 15 Adakozásra felhívás (Pálosok számára) 52 Adóról (kereseti) szóló utasítás módosítása 2 Agrárifjúsági legényegyletek egyházmegyei titkársága 15 Ajánlások: Ajtai Kálmán dr.: Ah, hol vagy ma­gyarok tündöklő csillaga ... 24 A munkás imádkozik 20 Babócsay János: Alleluja .... 24 Balogh—Beéry László: Az ukrán kér­dés 20 Császár József dr.: Zsoltárkulcs . . 52 Erőss József: A római Kongregációk, a pápai Udvartartás és a Vatikán 24 Gálffy László S. J.: Istenfiúi életünk 20 Kirchenblatt für das katholische Volk 16 Kisdedóvásügyi Közigazgatás ... 20 Közi—Horváth József dr.: Örök vezé­rünk: Szent István 20 Magyar irodalomtörténet (V. k. Brisits Frigyes) 20 Megyesi Schwartz Róbert dr: A mai magyar párbérjog 16 Megyesi Schwartz Róbert dr.: Magya­rázata a magyarországi kai egy­házközségek adóztatási szabály­zatának 24 Stolcz—Dr. Kovács: Szentek élete 24 Tower Vilmos: Illem-kódex papok és szerzetesek számára .... 52 Állami felügyelet és a kat. iskolák ... 30 Állami tanügyi hatóságok levelezése az iskolaszékkel 28 Államsegéllyel történő elemi-iskolai építke­zések műszaki ellenőrzése .... 21 Annunciáta nővérek Kalocsán 52 Anyakönyvekbe vitézi és tűzharcos minő­ség feljegyzése 15 Anyakönyvi adatokat keresnek 14, 16, 22, 56 Anyakönyvi kivonatok külföldieknek . . 21 Anyakönyvi kivonatok (zsidótörvénnyel kapcsolatban) illeték- és díjügye . . 51 Apostoli körlevél (XII. Pius pápáé) ... 55 B. Balaton mentén tartózkodó papoknak uta­sítás 18 Beiratási díjak befizetése a K. T. I. A. ré­szére 25 Békéért ima 28 Beruházási hozzájárulásra javadalmi köl­csön 15 Lap Beruházási járuléka különböző természetű egyh. jogi személyeknek 14 Betegek triduuma 17 Bőjli rendelet 5 Böjti szózat Sz. István királyról .... 7 C. Collecta pro ordinandis dicenda .... 20 Communionis paschalis tempus .... 6 Concursus pro administralura Állampuszta 50 Bócsa . . 24 „ „ Borola . . 24 Györgypuszta 24 „ parochia Bácsborsód . . 24 Császártöltés . . 16 Csengőd ... 24 „ Hercegszántó . . 18 Mélykút .... 28 Tataháza ... 50 Úszód .... 20 Confirmationis et visitationis canonicae ordo 15 D. Directorium ára 16 E. Egészségügyi ellenőrzéssel kapcsolatos V. K. M. rendelet 27 Egyházi alkalmazottak OTBA tagsága . 18 Egyházi jogi személyek beruházási járuléka 14 Egyházközségi új Szabályzat 5 Egyházmegyei zsinat bejelentése .... 29 Electio Summi Pontificis Pii Papae XII. . 11 Ellenőrzése (műszaki) államsegéllyel tör­ténő elemi-iskolai építkezéseknek . . 21 Enciklika (XII. Pius pápáé) 55 Érseki biztosok kinevezése 55 Exercitiis vacarunt 55 F. Facultates quinquennales 16 Felvétel a Szemináriumokba 15 H. Hazánk felajánlása Jézus szts. Szívének . 53 Házassági perek megakadályozása ... 51 Himnusz egységes előadása 27 I. Ima a békéért 28 Ingyenfej-akció 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom