Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1934

BŐM. KATH. PLÍÍANIA-HIVATAL IAU SZ. $!**«. AZ 1934, ÉVBŐL. i. KALOCSA, 1934. NYOMATOTT AZ „ÁRPÁD" R.-T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom