Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1926

az 1926. éVről. KALOCSA. 1926. NYOMATOTT AZ „ÁRPÁD" R.-T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYEI HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom