Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1925

az 1925. éVről. KALOCSA, 1925. NYOMATOTT AZ „ÁRPÁD" R-T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYEI HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom