Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1923

KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYEI HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK az 1923. éVről. NYOMATOTT AZ „ÁRPÁD" R.-T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN KALOCSA, 1924.

Next

/
Oldalképek
Tartalom