Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1919

Index

Index Alphabcticus Circularium Ordinum de anno 1919. Pag. A Adományok a hadiárváknak G Adományokról — 1918. éviekről — kimu tatás 29 B. Böjti rendelet 1919 re 36 Buzdítás a nagyböjtre 13 c De clericis e militia redeuntibus decretum 2 Concursus pro Bácsbokod G Concursus pro Béreg 28 Concursus pro Bácskossuthfalva, Csátalja, Cservenka, Körtés 34 Communionis paschalis tempus 27 Családi pótlékról uj rendelkezés . . . . 12 D. Decretum de clericis e militia redeuntibus . 2 Denuntiationes ad C. s. Officii per Ordina­rium faciendae 27 F. Főpásztori nagyböjti buzditás 13 H. Háborúból visszatért lelkészekre vonatkozó intézkedések 2 Hadiárvák karácsonyi segélyezése ... 6 I. Iskolai alkalmazottak eskütételéről ... G Jurisdicliós vizsgáról rendelkezés .... 33 K. Kántorsegély ügyében utasítás 26 Kimutatás hadiárvák segélyéről .... 6 Kimutatás kántortanitói nyugdijalapról . . 7 Kimutatás papi nyugdijalapról 11 Kimutatás 1918. évi adományokról ... 29 L. Lelkigyakorlatok volt tábori lelkészeknek . 2 I.itterae encycl. de precibus pro pace . . 1 Litterae apostolicae ad eppos Hung. ... 35 Pag. M. De militaribus curatis decretum .... 2 Matrimonia mixta 33 Mutationes personales 36 Min. rendelet tömegoktatásról .... 28 N. Nagyböjti buzditás 13 o. Obitus Richardi Povischil 34 Obitus Josephi Kozák 34 Obitus Joannis Éssert 34 Obitus Ignatii Schadl 34 Obitus Georgii Schröder 34 Obitus Adolphi Kleiner 34 Obitus Ladislai Vajay ........ 34 P Paschalis communionis tempus 27 Papi nyugdíjról kimutatás 11 Preces publicae pro pace 1 R. De redeuntibus e militia clericis decretum 2 Rendelkezés az iskolai alkalmazottak eskü­tételéről 6 Rendelkezés a családi pótlék felvételéről . 12 Rendelkezés a jurisdictiós vizsgáról ... 33 Responsum S. Sanctitatis occasione obi. obuli S. Petri 35 S Symbolae anni 1918 29 T. Tempus communionis paschalis .... 27 Themata theol. pro 1919. elucubranda . . 11 Tömegoktatásról min. rendelet 28 u. Ujmiséaek vizsgái 33 Utasítás a kántorsegély ügyében .... 26 V. Vizsgáról (újmisések) rendelkezés .... 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom