Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1901

Index

— 124 — gosult folyamodók közül még azok részesíttettek elsőbbségben, kik három éven belül a segélyalap jótéteményében nem részesültek. A segélyzettek a következők: Beszterczebánya egyházm. Holicska János bábakeszi, Peterecz Ignácz ga­ramrévi, Stubnya Ignácz sálfalvai, Szmetana Szaniszló korponai, Tomanek József bars­berzenczei, Vojczik Ignácz dovali, Molcsán István dobróczi, Szopkó József alsó-lehotai tanítók, összesen: 8. Eger egyházm. özv. Bacskay Mihályné erdőkövesdi, özv. Friedrich Antalné szt. erzsébeti, özv. Nagy Károlyné egri, özv. Vécsy Ágostonné tiszaroffi tanítók, ösz­szesen 4. Eperjes egyházm. özv. Andráskó Józsefné eperjesi, Császárik Vazul orlói, Czómpalyi Ede haváji, Donátnik György nech-válypolyánkai, Gojdics András stefurói, Kertik Péter vidrányi, Krenyiczky Péter tilinyei, özv. Moszkva Jánosné eperjesi, Ne­viczky István mező-laborczi, özv. Sárpataki Sándorné eperjesi, Szaffka Vazul pillér­pekleni, özv. Takács Péterné pitrovai, Tinyi Imre zdobai, özv. Vrábely Jánosné sapi­neczi, özv. Zsalkovics Andrásné homonna-rikítói tanítók, összesen 15. Erdély egyházm. özv. Bartha Józsefné csík-somlyói, Bálint István zetelaki, Bíró József csík-delnei, özv. Boga Jánosné gyergyó-szárhegyi, Borsos Mihály köszvé­nyes-remetei, Gergely József csik-szt.-simoni, György András hatolykai, özv. Imre Ferenczné atyhai, özv. László Istvánné gyergyó-ditrói, Lőrincz Péter hideg-kúti, Mihály István felvinczi, Orbán János udvarhely-szentléleki, Orbán Ferencz csöbi, özv. Pál Balázsné csík-mindszenti, özv. Sándor Mihályné udvarhegy-szentléleki, Vinczefi László búzás-bessenyői tanítók, összesen 16. Esztergom főegyházm. özv. Dualszky Károlyné nahácsi, özv. Farkas Já­nosné kelenyei, Hanusz Győző kis-váradi, özv. Háray Jánosné vadkerti, Horák Bernát hont-nádasi, özv. Janda Rezsőné szent-kereszti, Juhász József névedi, Kanka János nagy­kosztolányi, özv. Mórász Ignáczné esztergomi, Szokoly István bussai tanítók, összesen 10. Győr egyházm. özv. Borossay Jánosné nemes-ládonyi, Wészinger Ferencz alsó­rámóczi tanítók, összesen 2. Kassa egyházm. Angelovics Endre sirokai, Czirbusz Mihály sókuti, Gajdos János plavniczai, Szaup Imre garanyi tanítók, összesen 4. Munkács egyházm. özv. Mihályovits Jánosné csecsehói tanítóné, összesen 1. Nagyvárad g. sz. egyházm. Bitye János tőtösi, Marián Aurél v.-rogozi, Márkus Sándor szent-lázári, Pap Mihály kővági, özv. Szekula Györgyné sajtényi ta­nítók, illetve tanítónők, összesen 5. Nagyvárad 1. sz. egyházm. özv. Viry Lászlóné margittai lakos, összesen 1. Nyitra egyházm. Hanusz Alajos alsó-orechói, Jancsina Zénó szkala-újfalusi, Klacskó Károly zákopcsi, Melicher István felső-szúcsi, Nemrava József nyitrai tanítók, összesen 5. Pannonhalma egyházm. Bognár István győr-szt.-mártoni, Draskovics József péterdi, Németh József véneki tanítók, összesen 3. Pécs egyházm. Horváth Károly némethi. Jung Ferencz kis-kőszegi, Kresz János kis-dorogi, Mousung Gyula hőgyészi, özv. Miltényi Istvánné pécsi, Schubert Ká­roly p.-szt.-erzsébeti tanítók, összesen 6. Rozsnyó egyházm. Özv. Ivlima Antalné nagy-rőczei, özv. Komlósy Istvánné feledi tanítónék, összesen 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom