Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1892

Index

Fndex alpliaíbetictis Qirailarnim Ordinuin Anni 1892. ' • Pag. A. Abstineutiae relaxatio in sabbatbis . . 37 „ „ propter niorbum „influenza" Ajánlott müvek: Didón: „Jézus Krisztus" . . 48 Dreisziger: „Az első osztály teljes vezérkönyve" . . 87 Haberl: „Magister choralis" . . 117 Hegedűs: „A r. k. egyházi szertar­tás kézikönyve" . . . .117 Pákolicz: „Egyházi beszédek" . . 80 Patiss: „Jézus szentséges Szive" 4 Hudnay: „Vasárnapi hitelemzések" ' 127 Schuster-Holzammer: „A bibliai történetek magyarázata" . . 88 Dr. Székely: „A szentírás apoló­giája" 73 •Májushavi Mária-áhítat terjesztését czéízó füzeiké (Klökner) . . . 50 Alapítványi tőkék megadóztatásáról . - . .12!* Anniversarium translations AEppi . . .127 Anyakönyvi kivonatok mintáinak használata . . 4 Archiepiseopus. Installatio .... 31, 33 „ Translationis anniversarium . 127 „ Nomen expriroenduin in Canone . I „ Sermones primi pastorales . . 31 B. Benedictio Apostolica publicatur . . 51 Benedictionis aquae in festő Epiphaniae nova for­mula . . . . . . .133 Bélyegügyi döntvény és elvi határozatok . . 13.K S^ Bérmentesítése a külföldre szóló hivatalos leveleknek"•% . 87 Brein folk Michael f 133 c. Causarum auditoris generalis denominatio . . 40 Ozím- és névtára Magyarország tiszti karának . . 83 Ooneursus pro parochia Apatin . . .150 „ „ „ Felsőhegy .... 43 „ „ „ O-Kér .... 07 „ „ r Plávna . . . 67 Concursus pro statione Cantoris in Jankovácz . . 72 „ „ „ „ „ Martonos .. .128 Concursus pro statione Cantoris et Docentis inBéreg 117 n n r r n. t Bogyán 127 „ „ Dautova 85 Pag. Ooneursus pro statione Cantoris et Docentis in (iajdobra 09 „ „ „ „ „ Metkovics­Kerekics 76 „ „ „ „ „ „ Obrovácz 90 » n r. v n v v Palánka 100 „ „ „ „ „ Supplentis in Héreg 72 „ •„ „ r „ „Ín Siikösd 75 „ „ „ „ „ Kunbaja 23 Ooneursus pro statione Docentis in Ada . . 74, 89 „ „ „ „ Akasztó . . 92 „ „ „ „ Bajmok . . 89 .,-'„„ „ Hajsa . . . 108 * v x „ Alpár . . 84 „ Bátya . . .89 „ „Béreg . 100, 117 „ „ „ Bikity . . 6 „ . „ ... . „ Csantavér . . 75 „ - „ „ „ „Csataalja , 116, 131 r - « n Csj'ivoly . . 152 „ „ „ „ „ Csávoly-Józsetháza 61 „ „ „ Csonoplva . . 77 „ „ „ „ Dautova . .128 „ „ „ „ „ Dérony . . 67 „ Doroszló . . 117 V V T) V „ „ „ Duna-Pataj . . 6 „ Dusnok . 116, 14!) n V V n »» I « r r „ „ „ „ „ P elso-Sz.-Ivan . <1 „ „ „ Fílippova . 131, 150 „ „ „ „ „ Oajdobra . .128 „ „ „ „ „ Gara . . .116 „ „ „ (iákova . 99 h „ „ „ „ Jankovácz . 38. 89 ''5" „ „ Kalocsa . . 85 n. „ „ „ „ Katymár . 78, 137 * „ » Kernya . . 2 „ „ „ n „ Kovil ... 2 „ „ „ „ » Krusevlya . 84, 138 „ „ „ „ „ Kúla . . 2, 115 „ „ „ „ „ Kunbaja . 99 „ „ „ „ „ Kupuszina 108, 116 „ „ „ „ „ Madaras 115, 127, 152 Mateovics 74 n rí v n n • • 1 7 „ „ r v - Novoszelló . . 74 „ „ „ Ó-Becse . 78, 152 „ „ „ „ „ O-Kanizsa . . 88 . „ „ „ Palán ka . 100, 149 „ „ „ „ „ Pitrovoszelló . US

Next

/
Oldalképek
Tartalom