Külügyi Szemle - A Magyar Külügyi Intézet folyóirata - 2014 (13. évfolyam)

2014 / 4. szám - MENEKÜLTKÉRDÉS ÉS RENDSZERVÁLTOZÁS - Masát Ádám: A menekültkérdés szerepe az NDK rendszerváltozásának folyamatában. Diplomáciatörténeti adalékok a berlini fal leomlásához

Masát Ádám 44 Jobst: i. m. o. n. 45 Tantzscher: i. m. 52. o. 46 Schlachta: i. m. 298. o.; Oplatka: i. m. 107-108. o. 47 MfS HA IX 17599. 48 Wolfgang Mayer: Flucht und Ausreise. Botschaftsbesetzungen als Form des Widerstandes gegen die politische Verfolgung in der DDR. Berlin: Tykve, 2002. 391-392. o. 49 Uo. 393-394.' o. 50 A diplomáciai képviselet helyiségei a nemzetközi jog szerint sérthetetlenek. Ez azt jelenti, hogy a fogadó állam hatósági közegei a helyiségekbe csak a képviselet vezetőjének az engedélyével léphetnek be. A menedékjog kérése azonban már nem ilyen egyértelmű. A mai egyetemes nemzetközi jog nem ismeri a diplomáciai képviselet helyiségeiben nyúj­tott menedékjogot, az ún. diplomáciai asylumot. (...) Napjainkban is előfordult - kivételesen más földrészeken is hogy diplomáciai képviseleteken menedék nyújtására került sor po­litikai okokból üldözött olyan személyeknek, akinek az életét súlyos és közvetlen veszély fenyegette (pl. a Mindszenty hercegprímásnak az Egyesült Államok budapesti nagykövet­ségének épületében, 1956-ban nyújtott menedék). E menedéknyújtások mögött nem nemzet­közi jogi indokok húzódtak, hanem egyéb megfontolások. Bokorné Szegő Hanna: Nemzetközi jog. Budapest: Aula, 1997.262-263. o. 51 Mayer: i. m. 361. és 639. o. 52 „Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes 1989/90. Bearbeitet von Hanns Jürgen Küsters - Daniel Hofmann". In: Dokumente zur Deutschlandpolitik (szerk. Bundesministerium des Innern unter Mitwirkung des Bundesarchivs). München: R. Oldenbourg, 1998.349. o. (18. sz. dokumentum). 53 Uo. 351. o. (20. sz. dokumentum). 54 Uo. 353. o. (20. sz. dokumentum); Mayer: i. m. 362. o. 55 Uo. 353-355. o. (21. sz. dokumentum). 56 Uo. 355-356. o. (22. sz. dokumentum). 57 Uo. 357-358. o. (23. sz. dokumentum). 58 Uo. 358-361. o. (24. sz. dokumentum). 59 Uo. 358-363. o. (24. sz. dokumentum). 60 Uo. 365-367. és 371-372. o. (24. és 25. sz. dokumentum). 61 Uo. 372-373. p. (26. sz. dokumentum). 62 Mayer: i. m. 376. o. 63 Hans-Hermann Hertle: Chronik des Mauerfalls. Die dramatischen Ereignisse um den 9. November 1989. Berlin: Ch. Links, 1996. 73-74. o. 64 Részlet a Die Mauer - Eine deutsche Geschichte című dokumentumfilmből (ARD, 1999). 65 Mayer: i. m. 378. o. 66 Uo. 381.0. 67 Uo. 384.0. 68 Horváth István: Az elszalasztott lehetőség. A magyar-német kapcsolatok 1980-1991. Budapest: Corvina, 2009.150-151. o. 69 Személyes véleményem, hogy ebben szerepet játszhatott Varsó NSZK-tól való földrajzi távolsága. 70 Mayer: i. m. 385. o. 71 Erre utal többek között Kohl kancellár a Bush elnöknek írt, 1989. június 28-i levelében is. Küsters- Hofmann: i. m. 320-321. o. (12. sz. dokumentum). 72 Ennek hátteréről lásd: Andreas Wirsching: „Die Mauer fällt. Das Ende der doppelten Deutschland". In: Das doppelte Deutschland. 40 Jahre Systemkonkurrenz (szerk. Udo Wengst - Hermann Wentker). Berlin: Ch. Links, 2008. 362. oldaltól. Németh István szerint már 1987 (!) februárjára „alaposan megromlott" a szovjet-keletnémet viszony. Németh István: „Németország újraegyesítése (1989— 90)". In: Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba (1989-1992). Rendszerváltások Európában és a nagyvilágban (szerk. Glatz Ferenc). Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2004. 38-39. o. 134 Külügyi Szemle

Next

/
Oldalképek
Tartalom