Külügyi Közlöny 23. 1943

1943-01-15 / 2. szám

Gruber Jenő irodafőtiszt. Serény János irodasegédtiszt. Fejes Jenő díjnok. Gróf Ferenc tiszteletdíjas, m. kir. kor­mánytanácsos. Koletár Gabriella tiszteletdíjas. Angeli András tiszteletdíjas. * vitéz Keresztes-Karleusa Lajos vk. őr­nagy, katonai attaché. * dr. Garzuly József miniszterelnökségi fo­galmazógyakornok, sajtó- és kulturális teen­dők ellátására alkalmazott tiszteletdíjas. * Környei József I. osztályú altiszt. Fenyvesi József II. osztályú altiszt. Horváth Lajos segédszolga. Hansel Dezső segédszolga. Dávid József segédszolga. Japán. TOKIÓ. M. kir. követség. Kozimati-ku, Hirakawa-tyo 2-tyome 2 no 10 Telefon: Kudan (33) 5038 és 5039. Bejegyzett sürgönyeim: Exung. Konzuli joghatósága kiterjed a Japán császárság egész területére. dr. tassi Végh Miklós rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri címmel és jel­leggel felruházott I. osztályú követségi ta­nácsos. (Akreditálva még Mandsukuóban és a Nankingban székelő kínai nemzeti kor­mánynál is.) Halász Zoltánné szül. Tóth Gizella tiszte­letdíjas. * » dr. Habán Jenő sajtóelőadó. # Hozaki Csuicsiró segédszolga. Kina. (Nemzeti kormány.) dr. tassi Végh Miklós rendkívüli követi es meghatalmazott miniszteri címmel és jelleg­gel felruházott I. osztályú követségi taná­csos. (Lásd Japán alatt.) SANGHAI. Hudee László tiszteletbeli konzul. Maiidsukuó. dr. tassi Végh Miklós rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri címmel és jelleg­gel felruházott I. osztályú követségi taná­csos. (Lásd Japán alatt.) Mexico. A diplomáciai kapcsolatok szünetelnek. Németalföld. AMSTERDAM. M. kir. tiszteletbeli főkonzulátus. Heerengracht 545. Telefon: 33-8-77. (Felszámolás alatt.) Konzuli joghatósága kiterjed Hollandia egész terüle­tére. Jáger Artúr segédhivatali főigazgatói címmel felruházott ny. irodaigazgató, tisz­teletdíjas. Gurányi Zoltán tiszteletdíjas. # ' Gál Gyula háziszolga. # Frank György II. osztályú altiszt (a há­gai volt követségi épület gondozója). JVémet birodalom. BERLIN. M. kir. követség. W. 35. Drakestrasse 2. Telefon: 252-746, 252-747, 252-725. Bejegyzett sürgöny cím: Exung. i Konzuli joghatósága kiterjed a Főkormányzóság terü­letére, valamint a keleti megszállt területekre, to­I vábbá Németalföld, Luxemburg, Elsass-Lotharingia és Unbersteiermark területére, a Danzig/Westprovinz ! birodalmi kerülethez csatolt volt lengyel területre, az Oberschlesien tartományhoz csatolt volt lengyel terü­letre, az Ostpreuesen tartományhoz csatolt Zichenau ; kormányzói kerület és Suwalken kerület volt lengyel területre, végül Warthegau területére. Sztójay Döme rendkívüli követ és meg­hatalmazott miniszter, titkos tanácsos. dr. nagy sötétági Hoffmann Sándor I. osz­tályú követségi tanácsos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom