Külügyi Közlöny 19. 1939

1939-11-01 / 7. szám

Dobó Antal díjnok irodakezelési gyakor­nokká 1939. évi október hó 1-én. Ágfalvi Richárd díjnok irodakezelési gya­kornokká 1939. évi október hó 1-én. Tóth Gézáné szül. Lampert Julianna díj­nok kezelővé 1939. évi október hó 1-én. Vukovics Iphigénia díjnok kezelővé 1939. évi október hó 1-én. Besze Ilona díjnok kezelővé 1939. évi októ­ber hó 1-én. Horváth Jánosné szül. Gráner Paula díj­nok kezelővé 1239. évi október hó 1-én. Majsai József II. osztályú altiszt I. osztályú altisztté 1939. évi november hó 1-én. Mayer György kisegítő szolga II. osztályú altisztté. 1939. évi november hó 1-én. Dócz János kisegítő szolga II. osztályú al­tisztté 1939. évi november hó 1-én. # Jósé Murillo cubai állampolgár, havanai lakos m. kir. tiszteletbeli főkonzullá Hava­nába 1939. évi szeptember hó 27-én. * Dr. Gajzágó László rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, e címének épség­ben tartása mellett egyetemi nyilvános ren­des tanárrá 1939. évi június hó 30-án. Kinevezés és címadományozás. Boldvai Bobrik Arnó I. osztályú követségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott II. osztályú követségi tanácsos a rendkívüli kö­veti és meghatalmazott miniszteri cím egy­idejű adományozása mellett I. osztályú kö­vetségi tanácsossá kineveztetett 1939. évi ok­tóber hó 7-én. Címadományozások. Ghika György I. osztályú főkonzulnak a rendkívüli követi és meghatalmazott minisz­teri cím. 1939. évi szeptember hó 9-én. dr. Szent-Istvány Béla miniszteri taná­csosnak a rendkívüli követi és meghatalma­zott miniszteri cím 1939. évi szeptember hó 23-án. dr. csejtei Kristóffy József miniszteri ta­nácsosnak a rendkívüli követi és meghatal­mazott miniszteri cím 1939. évi szeptember hó 30-án. dr. nemes Petravich Gyula II. osztályú konzulnak az I. osztályú követségi tanácsosi cím. 1939. évi szeptember hó 9-én. Díjnoki alkalmazások. Koffler Margit 1939. október hó 1-ével. Riedinger Gertrúd 1939. évi október 1-ével. Podhorai Podkorszky Karolina 1939. évi október hó 1-ével. Kulik Kálmán 1939. évi október hó 1-ével. Pál Menyhért 1939. évi október hó 1-ével. dr. Benkő József 1939. évi október hó 1-ével. Kállay Aurél. 1939. évi november hó 1-ével. Tiszteletűijasi alkalmazások. Borbély Gyula 1939. évi szeptember hó 5-ével. Bersuder Károlyné szül. Lakiházi Erzsébet, 1939. évi október hó 1-ével. Kovács Ernőné szül. Peel Margit 1939. évi október hó 1-ével. Kraikli Erzsébet 1939. évi október hó 1-ével. Kisegítő szolgai alkalmazások. Kalauz József 1939. évi november hó 1-én. Lakovics Richárd 1939. évi november hó 1-én. Megbízatások. dr. Westersheimbi Wettstein János rendkí­vüli követ és meghatalmazott miniszter a bei ni m. kir. követség vezetésével és Svájc­ban való képviselettel követi minőségben 1939. évi szeptember hó 16-án. Ghika György rendkívüli követi és meg­hatalmazott miniszteri címmel felruházott I. osztályú főkonzul a tokiói m. kir. követség­vezetésével és Japánban való képviselettel követi minőségben 1939. évi szeptember hó 16-án. dr. Lászlófalvi Yelics László rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter az athéni m. kir. követség vezetésével és Görögország­ban való képviselettel követi minőségben 1939. évi szeptember hó 2-án. dr. Szent-Istvány Béla rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri címmel felru­házott miniszteri tanácsos a hágai m. kir. követség vezetésével és Németalföldön való képviselettel követi minőségben 1939. évi szeptember hó 23-án. dr. Csejtei Kristóffy József rendkívüli kö­veti és meghatalmazott miniszteri címmel felruházott miniszteri tanácsos a moszkvai m. kir. követség vezetésével és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniójában való kép-

Next

/
Oldalképek
Tartalom