Külügyi Közlöny 18. 1938

1936-1938. évek mutatói - Betűsoros névmutató

Bauer Erzsébet XVII. 45. XVIII. 43. Baxa Eleonóra tiszteletdíjas. XVI. 45. XVII. 53. — — alkalmazása díjnokként. XVL1I. 36. — - XVIII. 51. Bálint Anna kezelőnő kinevezése ir. s. tiszt­nővé. XVI. 28. XVI. 51. — — XVII. 59. XVIII. 57. Bánky Jánosné szül. Obermayer Mária ke­zelő. XVIII. 43. Bánszky László dr. a londoni m. kir. követ­ség tb. orvosa. XVI. 45. — — XVII. 53. — — XVIII. 51. Bárdossy László dr. rendk. köv. és megh. min. XVI. 51. XVII. 59. XVIII. 57. Bárdossy Mihályné szül. Nechwalsky Mária díjn. XVI. 38. — — XVII. 46. XVIII. 44. Bárkányi Sándor II. o. alt. XVI. 37. — — XVII. 45. XVIII. 43. Bech André kinevezése m. kir. tiszteletbeli alkonznllá Amszterdamba. XVI. 9. nevének helyesb. „Becht"-re. XVI. 13. Becht André tb. alkonz. XVI. 61. XVII. 70. részére miniszteri elismerés. XVIII. 4. XVIII. 69. Bede István konz. attacbé (ideigl. köv. atta­ché c. felr.). XVI. 48. kinevezése alkonzullá. XVII. 29. (ideigl. II. o. köv. titk. c. felr.) XVII. 56. XVIII. 54. Beke Andor dr. alkonz. XVI. 37. II. o. konz. e. adom. XVII. 30. XVII. 45. II. o. konzuli j. adom. XVIII. 29. — — XVIII. 43. Belányi László tb. konz. XVI. 59. kinevezése m. kir. tb. konzullá Mad­rasba. XVI. 80. XVII. 68. XVIII. 63. Benkő József dr. tiszteletdíjas. XVII. 46. XVIII. 42. Benzan Guido dr. felmentése a fiumei m. kir. konzuli kirendeltség jogtanácsosi meg­bízatása alól. XVI. 19. Berchtold Artúr gróf felmentése a firenzei m. kir. tb. alkonz. állása alól. XVI. 29. Bernát Frida díjnoknő. XVI. 37. XVII. 45. kinevezése kezelővé. XVIII. 36. XVIII. 43. Bernátsky Jenő díjnok. XVI. 52. XVII. 61. kinev. ir. kez. gyakornokká. XVIII. 28. XVIII. 59. Beszczinszki Szaniszló tb. konz. XVI, 59. XVII. 69. felmentése. XVIII. 8. Besze Ilona tiszteletdíjas. XVI. 49 — — XVII. 58. díjnok. XVIII. 55. Bethlen Gábor dr. gróf min. fog. (id. a köv. attacliéi c. felr.). XVI. 50. XVII. 59. kinevezése min. s. titkárrá. XVIII. 27. XVIII. 56. Békássy László dr. min. titk. XVI. 38. — - XVII. 46. min. o. tan. c. adom. XVIII. 30. XVIII. 44. Bérci Ilona tiszteletdíjas. XVI. 56. XVII. 65. Bérczy Róbert dr. min. o.-tan. c. és I. o. konz. j. felr. II. o. konz, XVI. 37. kinevezése I. o. konzullá. XVII. 28. XVII. 45. — — XVIII. 45. Béres Júlia tiszteletdíjas. XVI. 54. XVII. 62. XVIII. 60. Binder Károly irodáig, c. és j. felr. köv. ir. főtiszt. XVI. 49. XVII. 58. kinevezése ir. ig.-vá. XVIII. 28. — — XVIII. 56. Binder-Kotrba Károly dr. II. o. főkonz. c. és j. felr. I. o. konz. XVI. 47. XVII. 55. XVIII. 53. Biró Jenő II. o. konz. c. és j. felr. alkonzul. XVI. 36. — — kinevezése II. o. konzullá. XVII. 28. — — XVII. 44. — — XVIII. 42. I. o. konz. c. adományozása. XVIII. 89. Blaskovich Miklós dr. köv. attaché. XVI. 51. kinevezése II. o. köv. titk. XVII. 29. XVII. 59. XVIII. 57. Bobrik Arno I. o. köv. tan. c. felr. II. o. köv. tan. XVI. 49. I. o. köv. tan. jeli. adom. XVI. 98. áthelyezése a berlini m. kir. követségtől a bécsi m. kir. követséghez. XVI. 86. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom