Külügyi Közlöny 17. 1937

1936-1937. évek mutatói - Betűsoros névmutató

Bárdossy Mihályné szül. Nechwalsky Mária díjn. XVI. 38. — — XVII. 46. Bárkányi Sándor II. o. alt. XVI. 37. — — XVII. 45. fíech André kinevezése m. kir. tiszteletbeli al­konzullá Amsterdamba. XVI. 9. — — nevének helyesbítése «Becht»-re. XVI. 13. Becht André tb. alkonz. XVI. 61. — — XVII. 70. Bedé István konz. attaché (ideigl. köv. attaché c. felr.). XVI. 48. — — kinevezése alkonzuJlá. XVII. 29. — — (ideigl. II. o. köv. titk. c. felr.) XVII. 56. Bske Andor dr. alkonz. XVI. 37. — — II. o. konz. c. adom. XVII. 30. — — XVII. 45. Belányi László tb. konz. XVI. 59. — — kinevezése m. kir. tb. konzullá Madrasba. XVI. 80. — — XVII. 68. Benkő József dr. tiszteletdíjas: XVII. 46. Benzan Guido dr. felmentése a fiumei m. kir. konzuli kirendeltség jogtanácsosi megbíza­tása alól. XVI. 19. Bercfdold Artúr gróf felmentése íii-enzei m. kir. tb. alkonz. állása alól. XVI. 29. Bernát Frida díjnok nő. XVI. 37. — — XVII. 45. Bernátsky Jenő díjnok. XVI. 52. — XVII. 61. B(szezinszki Szaniszló tb. konz. XVI. 59. — — XVII. 69. Besze Ilona tiszteletdíjas. XVI. 49. — — XVII. 58. Bethlen Gábor dr. gróf min. fog. (id. a köv. attachéi c. felr.). XVI. 50. — — XVII. 59. Békássy László dr. min. titk. XVI. 38. — — XVII. 46. Bérci Ilona tiszteletdíjas- XVI. 56. — — XVII. 65. Bérczy Róbert dr. min. o. tan. c. és I. o. konz. j. felr. II. o. konz. XVI. 37. — — kinevezése I. o. konzullá. XVII. 28. — — XVII. 45. Béres Júlia tiszteletdíjas. XVI. 54. — — XVII. 62. Binder Károly irodáig, c. és j. felr. köv. ir. főtiszt. XVI. 49. — — XVII. 58. Binder-Kotrba Károly dr. II. o. fő konz. c. és j. felr. I. o. konz. XVI. 47. — — XVII. 55. Biró Jenő II. o. konz. c. és j. feir. alkonzul. XVI. 36. — — kinevezése II. o. konzullá. XVII 28. — — XVII. 44. Blaskovich Miklós dr. köv. attaché. XVI. 51. — — kinevezése II. o. köv. titkárrá. XVII. 29. — — XVII. 59. Bobrik Arno I. o. köv. tan. c. felr. II. o. köv. tan. XVI. 49. — — I. o. köv. tan. jeli. adományozása. XVI. 98. — — áthelyezése a berlini m. kir. követségtől a bécsi m. kir. követséghez, XVI. 86. — — XVII. 52. Bodie John Barringlon tb. konz, XVI. 55. — — XVII. 64. Bogdán Iván I. o. köv. titkár c. és j. felr. II. o. köv. titk. kinevezése 1. o. köv. titkárrá. XVI. 27. — — XVI. 47. — — XVII, 56. Boglár Lajos dr. ir. főtiszti c. és j. felr. irodatiszt kinevezése ir. főtisztté. XVI. 27. — — XVI. 54. — — XVII. 64. Bolgár Dezső irodáig, c. es j. felr. ir. főtiszt kine­vezése irodaigazgatóvá. XVI. 27. — — XVI. 44. — — XVII. 52. Bolgár József köv. ir. ig. XVI. 45. — — XVII. 53. Bolgár László dr. sajtóelőadó (szerz. alk.). XVI. 48. — — XVII. 57. Bolla Lajos Gyula dr. 1. o. konzul (ideigl. a II. o. köv. tan. c. felr.). XVI. 48. — — XVII. 56. Bonkowski Péter tb. irodavez. XVI. 55. — — XVII. 64. Borbély Gyula tiszteletdíjas. XVII. 48. Borbély László vitéz köv. ir. tiszt. XVI. 46. — — XVII. 54. Borselli Edgár dr. a nápolyi m. kir. tb. főkonz. jogtanácsosa. XVI. 64. — — XVII. 74. Bossy Raoid Budapestre újonnan kinevezett román rendk. köv. és megh. min. megbízólevelének átnyújtása. XVI. 95. Bothiner Károly dr. báró min. titk. c. és j. felr. min. s. titk. kinevezése min. titkárrá. XVI. 27. • — min. titk. (id. a II. o. konz. c. felr.). XVI. 66. I — — XVII. 76. Boltlik Sándor tiszteletdíjas. XVI. 52. , — — XVII. 61. Böszörményi László dr. min. tan. XVI. 39. — — XVII. 47. Braude Aronas kinevezése tb. alkonzullá Kau­nasba. XVI. 5. — — XVI. 60. — — XVII. 70. Braun Irén min. ir. tisztnő. XVI. 38. — — XVII. 46.

Next

/
Oldalképek
Tartalom