Külügyi Közlöny 16. 1936

1936. mutatói - Betűsoros névmutató

Bállá Pál dr. I. o. köv. titk. XVI. 36. Balogh József kisegítő szolga. XVI. 50. Barabás Sándor kezelő. XVI. 36. Baranyai Zoltán dr. min. o. tan. XVI. 39. Barbieri Luigi dr. a milanói m. kir. főkonzulátus jogtanácsosa. XVI. 64. Barcza György dr. rendk. köv. és megh. min. XVI. 52. Bari Zoltán konz. ir. tiszt. XVI. 66. Baricza Imre II. o. alt. XVI. 37. Barkóczi György II. o. főkonz. c. és j. felr. I. o. konz. XVI. 52. Barrington Bodie John tb. konz. XVI. 55. Bartha Imre ir. főtiszti c. és j. felr. irodatiszt kinevezése ir. főtisztté. XVI. 27. — — XVI. 49. Bartheldy Tibor dr. min. o. tan. c. és j. felr. min. titk. kinevezése min. o. tanácsossá. XVI. 27. — — XVI. 37. Bartók László dr. II. o. konz. (id. az I. o. köv. titk. c. felr.). XVI. 49. Batáry Emma. XVI. 39. Bauer Erzsébet min. ir. főtisztnő. XVI. 37. Jiaxa, Eleonóra tiszteletdíjas. XVI. 45. Bálint Anna kezelőnő kinevezése ir. s. tisztnővé. XVI. 28. — — XVI. 51. Bánszky László dr. a londoni m. kir. követség tb. orvosa. XVI. 45. Bárdossy László dr. rendk. köv. és megh. min. XVI. 51. Bárdossy Mihályné szül. Neehwalsky Mária díjn. XVI. 38. Bárkányi Sándor II. o. alt. XVI. 37. Bech André kinevezése m. kir. tiszteletbeli al­konzullá Amsterdamba. XVI. 9. — — nevének helyesbítése «I3echt»-re. XVI. 13. Beeht André tb. alkonz. XVI. 61. Bede István konz. attaché {ideigl. köv. attaché c. felr.). XVI. 48. Beke Andor dr. alkonz. XVI. 37. Belányi László tb. konz. XVI. 59. — — kinevezése m. kir. tb. konzullá Madrasba. XVI. 80. Benzan Guido dr. felmentése a fiumei m. kir. konzuli kirendeltség jogtanácsosi megbíza­tása alól. XVI. 19. Berchtold Artúr gróf felmentése firenzei m. kir. tb. alkonz. állása alól. XVI. 29. Bernát Frida díjnoknő. XVI. 37. Bernátsky Jenő díjnok. XVI. 52. Beszczinszki Szaniszló tb. konz. XVI. 59. Besze Ilona tiszteletdíjas. XVI. 49. Bethlen Gábor dr. gróf min. fog. (id. a köv. attachéi c. felr.). XVI. 50. Békássy László dr. min. titk. XVI. 38. Bérei Ilona tiszteletdíjas. XVI. 56. Bérczy Róbert dr. min. o. tan. c. és I. o. konz. j. felr. II. o. konz. XVI. 37. Béres Júlia tiszteletdíjas. XVI. 54. Binder Károly irodáig, c. és j. felr. köv. ir. főtiszt. XVI. 49. Binder-Kotrba Károly dr. II. o. főkonz. c. és j. felr. I. o. konz. XVI. 47. Biró Jenő II. o. konz. c. és j. felr. alkonzul. XVI. 36. Blaskovich Miklós dr. köv. attaché. XVI. 51. Bobrik Arno I. o. köv. tan. c. felr. II. o. köv. tan. XVI. 49. — — I. o. köv. tan. jeli. adományozása. XVI. 98. — — áthelyezése a berlini m. kir. követségtől a bécsi m. kir. követséghez. XVI. 86. Bodie John Barrington tb. konz. XVI. 55. Bogdán Iván I. o. köv. titkár c. és j. felr. II. o. köv. titk. kinevezése I. o. köv. titkárrá. XVI. 27. — — XVI. 47. Boglár Lajos dr. ir. főtiszti c. és j. felr. irodatiszt kinevezése ir. főtisztté. XVI. 27. — — XVI. 54. Bolgár Dezső irodáig, c. és j. felr. ir. főtiszt kine­vezése irodaig.-vá. XVI. 27. — — XVI. 44. Bolgár József köv. ir. ig. XVI. 45. Bolgár Sándor dr. sajtóelőadó (szerz. alk.). XVI. 48. Bolla Lajos Gyula dr. I. o. konzul (ideigl. a II. o. köv. tan. c. felr.). XVI. 48. Bonkowski Péter tb. irodavez. XVI. 55. Borbély László vitéz köv. ir. tiszt. XVI. 46. Borselli Edgár dr. a nápolyi rn. kir. tb. főkonz. jogtanácsosa. XVI. 64. Bossy Raoul Budapestre újonnan kinevezett román rendk. köv. és megh. min. megbízólevelének átnyújtása. XVI. 95. Bothmer Károly dr. báró min. titk. c. és j. felr. min. s. titk. kinevezése min. titkárrá. XVI. 27. — — min. titk. (id. a II. o. konz.'c. felr.). XVI. 66. Bottlik Sándor tiszteletdíjas. XVI. 52. Böszörményi László dr. min. tan. XVI. 39. Braude Aronas kinevezése tb. alkonzullá Kau­nasba. XVI. 5. — — XVI. 60. Braun Irén min. ir. tisztnő. XVI. 38. Breuillot Károly Henrik tb. konz. XVI. 53. Brésard János ifj. tb. konz. XVI. 58. Briscoe Hubert tb. konz. XVI. 55. Bruzzone Attilio tb. alkonz. XVI. 65. Burger Bernát tb. konz. XVI. 65. Burghart Istvánné szül. Svoboda Irma özv. konz. ir. s.-tisztnő. XVI. 52. Buzinkay Jenő irodáig, c. felr. ir. főtiszt kineve­zése irodaig.-vá. XVI. 27. — — XVI. 40. — — nyugalomba helyezése. XVI. 80.

Next

/
Oldalképek
Tartalom