Külügyi Közlöny 15. 1935

1931-1935. évek mutatói - Betűsoros névmutató

Lanata Gyula XIII. 50. — — XIV. 82. Laniéce Henrik tb. konz. XII. 30. — — XIII. 50. — — XIV. 82. Lantos (Ludwig) Antal sli. ig. e. és j. felr. min. ir.-főtiszt id. nyugállományba helyezése. XIV. 38. Lanzerits Márton díjn. XII. 20. — XIII. 38. — — XIV. 71. — — kinevezése ir. kez. gyakornokká. XV. 26. Lány Géza vkszt. őrnagy, katonai attaché. XII. 21. — — felmentése katonai attaohéi megbizatása alól. XII. 83. László Kálmán konz. attachénak az alkonz. c. adományozása. XI. 40. — — áthelyezése a trieszti m. kir. konzulátus­tól a központba. XI. 48. — — XII. 11. — — XIII. 29. — — kinevezése alkonzullá. XIII. 74. — — XIV. 62. Lahne András dr. min. fog.-nak a min. s.-titk. c. és j. adományozása. XI. 48. — — XII. 12. — — XIII. 31. — — kinevezése min. s. titkárrá. XIII. 74. — — elhalálozása. XIV. 20. Lederer Árpád köv. ir.-főtiszt. XII. 18. — — XIII. 36. — — XIV. 70. — — áthelyezése a központba. XV. 21. — — ir. igazg. c. adományozása. XV. 27. Leffler Béla dr. sajtóelőadó. XII. 23. — — XIII. 42. — — XIV. 75. — — részére újbóli kormányzói elismerés tud­tuladása. XV. 11. Leiovics Lajos II. o. alt. XII. 11. —- — XIII. 29. — — XIV. 63. Lendvai (Lindegger) Károly konz. ir.-főtiszt. XIV. 88. — — kinevezése irodaigazgatóvá. XV. 26. Lengyel Béla vitéz vkszt. őrnagy katonai attaché. — — XIV. 72. — — XIV. 74. Lengyel István I. o. alt. XII. 14. — — XIII. 33. — — XIV. 66. Leopotd István tiszteletdíjas. XII. 33. — — XIII. 54. — — XIV. 86. Lepkoivski Szaniszló budapesti lengyel rendk. köv. és megh. minister megbízólevelének átnyúj­tása. XI. 18. Lezzi Rezső tb. konz. XII. 36. Lezzi Rezső kinevezése m. kir. tb. főkonzullá. XII. 80. — — XIII. 56. — — XIV. 88. Léh Ernő tiszteletdíjas. XIII. 32. — — kinevezése számv. gyakornokká. XIV. 46. — — XIV. 66. Léh Flóris min. irodatiszt áthelyezése a központ­ból a zágrábi m. kir. konzulátushoz. XI. 36. — — XII. 31. — — XIII. 51. — — XIV. 83. Lénárth Etek IT. o. altiszt. XII. 13. — — XIII. 32. — — XIV. 65. Lénárt Kálmán II. o. alt. XII. 14. — — XIII. 32. — — XIV. 66. Ligeti Mihály vitéz I. o. alt. XII. 18. — — XIII. 26. — — XIV. 70. Lindegger Károly konz. ir.-főtiszt. XII. 35. — — XIII. 56. — — névváltoztatása «Lendvai»-ra. XIII. 93. Linzboth György alkonz. XII. 26. — — XIII. 46. — — XIV. 78. — — II. o. konzuli c. adományozása. XV. 27. Lipovniczky Pál sajtóelőadó. XII. 12. — — XIII. 30. — — XIV. 64. Litassy Gyula min. ir.-tiszt. XII. 13. — — XIII. 31. — — XIV. 65. Lits Ernő konz. ir.-s.-tiszt. XII. 33. — — XIII. 53. — — XIV. 85. Litzer Margit min. ir.-s.-tisztnő. XII. 12. — — XIII. 30. — — XIV. 64. Loór Józsefné szül. Márusán Ilona min. ir.-s.­tisxtnő. XII. 14. — — XIII. 33. — — névváltoztatása «Szentsimonyi»-ra. XIII. 93. Lord, Chilston budapesti angol rendk. köv. és megh. min. áthelyezése Budapestről. XIII. 88. Lorski Sándor Konrád dr. a varsói m. kir. követ­ség jogtanácsosa. XII. 22. — — XIII. 41. — — XIV. 74. Lorx Tibor vitéz fog. gyak. XII. 13. — — kinevezése min. s.-fogalmazővá. XIII, 10. — — XIII. 30. — — kinevezése köv. attachévá. XIII. 74. — — áthelyezése a központból a bukaresti m. kir. követséghez. XIII. 93. — — XIV. 76.

Next

/
Oldalképek
Tartalom