Külügyi Közlöny 15. 1935

1931-1935. évek mutatói - Betűsoros névmutató

Bárdossy László dr. XIII. 37. -— — kinevezése I. Oi köv. tanácsossá. XIII. 73. — — XIV. 76. — —: rendk. köv. és megh. min. c. és j. adomá­nyozása. XIV. 97. — — megbízatása a bukaresti m. kir. követség vezetésével és a Romániában való képvise­lettel követi minőségben. XIV. 97. — — kinevezése rendk. követté és megh. mi­nisterré. XV. 25. Bárdossy Mihályné szül. Nechwulsky Mária díjn. XII. 12. — — XIII. 30. — — XIV. 64. Bárkányi Sándor II. o. alt. XII. 12. — — XIII. 30. — — XIV. 66. Bede István min. s.-fog. kinevezése konzuli atta­chévá. XI. 19. — — XII. 29. — — XIII. 49. — — áthelyezése a pozsonyi m. kir. konzulátus­tól a belgrádi m. kir. követséghez. XIV. 13. — — XIV. 73. Bednár Frida tiszteletdíjas. XII. 11. — — XIII. 29. — — névváltoztatása «Bernát »-r a. XIV. 10. Beke Andor dr. konz. attachénak az alkonz. c. adományozása. XI. 40. — — XII. 12. — — XIII. 30. — — kinevezése alkonzullá. XIV. 40. — — XIV. 63. Beksadjan Alexandre budapesti szovjet rendk. köv. és megh. min. megbízólevelének átnyújtása. XIV. 96. Benkey Ferenc köv. ir.-főig. XII. 21. — — XIII. 39. — — nyugállományba helyezése. XIII. 76. — — m. kir. kormánytanácsosi cím adományo­zása nyugállományba helyezése alkalmából. XIII. 84. Benzan Guidó dr. a fiumei m. kir. konzuli kiren­deltség jogtanácsosa. XII. 36. — — XIII. 56. — — XIV. 88. Berchtold Artúr gróf kinevezése tb. alkonzullá Fi­renzébe. XI. 11. — — XII. 36. — — XIII. 56. — — XIV. 88. Bernát (Bednár) Frida díjnoknő. XIV. 63. Bernátsky Jenő tiszteletdíjas áthelyezése a központ­ból az ankarai m. kir. követséghez. XII. 4. — — XII. 25. — — XIII. 44. — — díjnok. XIV. 77. Beszczinszki Szaniszló tb. konz. XII. 31. — — XIII. 51. — — XIV. 83. Besze Ilona tiszteletdíjas. XII. 10. — — XIII. 28. — — áthelyezése a központból a genfi m. kir. képviselethez. XIV. 13. — — XIV. 74. Bethlen Gábor dr. gróf fog. gyak. XII. 13. — — kinevezése min. s.-fogalmazóvá. XIII. 10. — — XIII. 31. — — áthelyezése a központból a római quiri­nali m. kir. követséghez. XIII. 70. — —•> kinevezése min. fogalmazóvá. XIV. 40. — — XIV. 76. Békássy László dr. min. s.-titk. XII. 12. — — XIII. 31. — — min. titk. c. és j. adományozása. XIII. 75. — — XIV. 64. — •—• kinevezése min. titkárrá. XV. 25. Békészky Ilona tiszteletdíjas. XII. 28. — — XIII. 49. — — névváltoztatása «Bórci»-re, XIV. 51. Béndek Zoltán sajtóelőadó. XII. 12. — — XIII. 30. — — XIV. 63. Bérci (Békészky) Ilona tiszteletdíjas. XIV. 81. Bérczy Róbert dr. II. o. konz. XII. 10. — — XIII. 29. — — beosztása a 2. (protocole) osztályba. XIII. 90. — — min. o.-tan. c. és I. o. konz. j. adományo­zása. XIV. 41. — — XIV. 63. Béres Júlia tiszteletdíjas. XII. 27. — — XIII. 47. — — XIV. 78. Binder Károly köv. ir.-főtiszt. XII. 23. — XIII. 42. — — ir.-igazg. c. és j. admányozása. XIV. 41. — — XIV. 75. Binder-Kotrba Károly dr. I. o. konz. XII. 21. — — XIII. 39. — — II. o. főkonz. c. és j. adományozása. XIII. 75. — — XIV. 73. Biró Jenő alkonz. XII. 10. — — XIII. 29. — — II. o. konz. c. adományozása. XIII. 75. — — II. o. konz. j. adományozása. XIV. 41. — — XIV. 62. Blaskovich Miklós dr. min. s.-fog. kinevezése követ­ségi attachévá. XI. 19. — — XII. 20. — — XIII. 38. — — áthelyezése a prágai m. kir. követségtől a központba. XIV. 38. — — XIV. 65.

Next

/
Oldalképek
Tartalom