Külügyi Közlöny 13. 1933

1933. mutatói - Betűsoros névmutató

Lanata Gyula tb. irodavezető. XII. 30. — — XIII. 50. Laniéce Henrik tb. konz. XII. 30. — — XIII. 50. Lanzerits Márton díjn. XII. 20. — — XIII. 38. Lány Géza vkszt. őrnagy, katonai attaché. XII. 21. — — felmentése katonai attachéi megbízatása alól. XII. 83. László Kálmán konz. attachénak az alkonz. c. adományozása. XI. 40. — — áthelyezése a trieszti m. kir. konzulátus­tól a központba, XI. 48. — — XII. 11. — — XIII. 29. —- — kinevezése alkonzullá. XIII. 74. Lahne András dr. min. fog.-n.ak a min. s.-titk. c. és j. adományozása. XI. 48. — — XII. 12. — — XIII. 31. — —• kinevezése min. s. titkárrá. XIII. 74. Lederer Árpád köv. ir. főtiszt. XII. 18. — — XIII. 36. Leffler Béla dr. sajtóelőadó. XII. 23. — — XIII. 42. Lelovics Lajos II. o. alt. XII. 11. — — XUI. 29. Lengyel István I. o. alt. XII. 14. — — XIII. 33. Leopold István tiszteletdíjas. XII. 33. — — XIII. 54. Lepkowski Szaniszló budapesti lengyel rendk. köv. és megh. minister megbízólevelének átnyúj­tása. XI. 18. Lezzi Rezső tb. konz. XII. 36. — — kinevezése >m. kir. tb. főkonzullá. XII. 80. — — XIII. 56. Léh Ernő tiszteletdíjas. XIII. 32. Léh Flóris min. irodatiszt áthelyezése a központ­ból a zágrábi m. kir. konzulátushoz. XI. 36. — — XII. 31. — — XIII. 51. Lénárth Elek II. o. altiszt. Xn. 13. — — XIII. 32. Lénárt Kálmán II. o. alt. XII. 14. — — XIII. 32. Ligeti Mihály vitéz I. o. alt. XII. 18. — — XIII. 36. Lindegger Károly konz. ir. főtiszt. XII. 35. — — XIII. 56. — — névváltoztatása „Lendvai"-ra. XIII. 93. Linzboth György alkonz. XII. 26. — — XIII. 46. Lipovniczky Pál sajtóelőadól. XII. 12. — — XIII. 30. Litassy Gyula min. ir. tiszt. XII. 13. — — XIII. 31. Lits Ernő konz. ir. .s. tiszt. XII. 33. — — XIII. 53. Litzer Margit min. ir. s. tisztnő. XII. 12. — — XIII. 30. Loór Józsefné szül. Marusán Ilona min. ir. s. tisztnő. XII. 14. — — XIII. 33. — — névváltoztatása „S zen t s i monyi" - r a. XIII. 93. Lord Chilston budapesti angol rendk. köv. és megh. min. áthelyezése Budapestről. XIII. 88. Lorski Sándor Konrád dr. a varsói m. kir. követ­ség jogtanácsosa. XII. 22. — — XIII. 41. Lorx Tibor vitéz fog. gyak. XII. 13. —> — kinevezése min. s. fogalmazóvá. XIII. 10. — — XUI. 30. —• — kinevezése köv. attachévá. XIII. 74. — — áthelyezése a központból a bukaresti m. kir. követséghez. XIII. 93. Losy Károly dr.-né szül. Ádám Józsa tiszteletdíjas. XII. 14. — — XIII. 33. Lösehnigg Leo min. ir. tiszt. XII. 14. — — XIII. 32. Ludas Mária kez. XII. 14. — — XIII. 33. Ludwig Antal s. hiv. ig. c. és j. Mr. min. ir. fő­tiszt. XII. 11. — — XIII. 29. Ludwig Jenő madrasi m. kir. tb. konzul felmen­tése. XI. 44. Luikmil János tb. irodavezető. XII. 30. — — XIII, 50. Lukács György dr. báró min. s.-fog. kinevezése köv. attachévá. XI. 19. — — áthelyezése a varsói m. kir. követségtől a központba. XI. 52. — — XII. 13. — — áthelyezése a központból a belgrádi m. kir. követséghez. XII. 76. — — XIII. 40. Luttor Ferenc dr. kánonjogi tan. XII. 25. — — XIII. 44. M Mackensen Hans Georg von budapesti új német rendk. köv. és megh. min. megbízó levelének átnyújtása. XIII. 92. Magerstein Vilmos dr. a prágai m. kir. követség jogtanácsosa. XII. 20. —f — XIII. 38. Magnus Henrik tb. konz. XI. 14. — — XII. 35. — — XIII. 55. Magyar János kisegítő szolga. XII. 13. — — XIII. 32.

Next

/
Oldalképek
Tartalom