Külügyi Közlöny 13. 1933

1933. mutatói - Betűsoros névmutató

Bárdossy László dr. I. o. köv. tan. c. és j. felr. min. o. tan. XII. 19. — — XIII. 37. — — kinevezésié I. o. köv. tanácsossá. XIII. 73. Iiárdossy Mihályné szül. Nechwalsky Mária díjn. XII. 12. __ _ XIII. 30. Bárkányi Sándor II. o. alt. XII. 12. — — XIII. 30. Bede István min. s.^fog. kinevezése konzuli atta­chévá. XI 19. — — XII. 29. — — XIII. 49. Bednár Frida tiszteletdíjas. XII. 11. — XIII. 29. Beke Andor dr. konz. attachénak az alkon z. c adományozása. XI. 40. — — XII. 12. — — XIII. 30. Benkey Ferenc köv. ir. főig. XII. 21. — — XIII. 39. —- —- nyugállományba helyezése. XIII. 76. —< — m. kir. kormánytanácsosi cím adományo­zása nyugállományba helyezése alkalmából. XIII. 84. Benzan Guidó dr. a fiumei m. kir. konzuli kiren­deltség jogtanácsosa. XII. 36. — — XIII. 56. Berchtold Artúr gróf kinevezése tb. alkonzullá Fi­renzébe. XI. 11. — — XII. 36. — — XIII. 56. Bernátsky Jenő tiszteletdíjas áthelyezése a köz­pontból az ankarai m. kir. követséghez. XII. 4. — — XII. 25. — — XIII. 44. Beszczinszki Szaniszló tb. konz. XII. 31. — — XIII. 51. Bcsze Ilona tiszteletdíjas. XII. 10. — — XIII. 28. Bethlen Gábor dr. gróf fog. gyak. XII. 13. — — kinevezése min. s. fogalmazóvá. XIII. 10. — — XIII. 31. —• —- áthelyezésié a központból a római quiri­nali m. kir. követséghez. XIII. 70. Békássy László dr. min. s. titk. XII. 12. — — XIII. 31. —• — min. titk. c. és j. adományozása. XIII. 75. Békészky Ilona tiszteletdíjas. XII. 28. — — XIII. 49. Béndek Zoltán sajtóelőadó. XII. 12. — — XIII. 30. Bérczy Róbert dr. II. o. konz. XII. 10. — — XIII. 29. —• — beosztása a 2. (protocole) osztályba. XIII. 90. Béres Júlia tiszteletdíjas. XII. 27. — — XIII. 47. Binder Károly köv. ir. főtiszt. XII. 23. — — XIII. 42. Binder-Kotrba Károly dr. I. o. konz. XII. 21. — — XIII. 39. —- — II. o. főkonz. c. és j. adományozása. XIII. 75. Biró Jenő alkonz. XII, 10. — — XIII. 29. — — II. o. konz. c. adományozása. XIII. 75. Blaskovich Miklós dr. min. s.-fog. kinevezése kö­vetségi attachévá. XI. 19. — — XII. 20. — — XIII. 38. Blazsovszky Ferenc min. számvizsgáló. XII. 14. — — Xin. 32. — — számv. tan. c. és j. adományozása. XIII. 75. —! — névváltoztatása Madoosányi-ra. XIII. 93. Bobinác Artúr min. ir. s. tiszt. XII. 11. — — névváltoztatása Balásfalvy-ra. XIII. 66. Bobrik Amo II. o. köv. tan. áthelyezése a római vatikáni m. kir. követségtől a belgrádi in. kir. követséghez. XI. 48. —- — Belgrádba történt áthelyezésének hatály­talanítása. XI. 52. —• — áthelyezése a római ivatikáni m. kir. kö­vetségtől a bukaresti m. kir. követséghez. XI. 52. — — XII. 24. — — XIII. 43. — — áthelyezése a bukaresti m. kir. követségtől a berlini m. kir. követséghez. XIII. 70. Bogdán Iván II. o. köv. titk. áthelyezése az athéni m. kir. követségtől a rio de janeiroi m. kir. követséghez. XI. 4. — — áthelyezése a rio de janeiroi m. kir. kö­vetségtől a központba. XI. 52. — — XII. 14. — — XIII. 31. — — áthelyezése a központból az athéni m. kir. követséghez. XIII. 88. Boglár Lajos dr. konz. ir. főtiszti c. felr. konz. ir. tiszt, id. hivatalvezető. XII. 27. — — XIII. 47. Bolgár Dezső köv. ir. ig. c. felr. köv. ir. főtiszt. XII. 19. — — XIII. 37. Bolgár József köv. ir. ig. XII. 19. — — xni. 37. Bolla Lajos Gyula dr. II. o. konz. (ideigl. az I. o. köv. titk. c. felr.) XII. 22. — — XIII. 40. Bonkowski Péter tb. irodavezető. XII. 28. — — XIIL 48.

Next

/
Oldalképek
Tartalom