Külügyi Közlöny 13. 1933

1933. mutatói - Betűsoros névmutató

Mihálkovics János dr. min. titk. XII. 13. — — XIII. 31. —• — min. o. tan. c. és j. adományozása. XIII. 75. Mihályi József tiszteletdíjas. XII. 11. — — xni. 29. Miklós Béla vitéz vkszt. alezredes, kat-omai attaché. XIII. 42. Miklós Tibor I. o. főkonz. XII. 10. — — XIII. 29. — —• leihalálozása. XIII. 94. Mikó Imre dr. díjn. XII. 19. — — XIII. 37. Mikoltsó Lajos díjn. XII. 25. — — XIII. 44. —• —• kinevezése irodakez. gyak.-á. XIII. 74. Milos Kobr budapesti új cseh-szlovák rendk. köv. és mcgh. min. megbízó levelének átnyújtása. XIII. 65. Miske-Gerstenberger Jenő dr. báró II. o. köv. tan. c. felr. min. o.-tam. áthelyezése a bécsi m. •kár. követségtől a varsói m. kir. követséghez. XI. 4. — — XII. 22. — — XIII. 41. Mocsáry Nadine tiszteletdíjas. XII. 23. — — XIII. 42. Moldoványi Sándor dr. rendk. köv. ós megh. min. XII. 21. — — kinevezése rendk. köv. és megh. minis­ter ré. XIII. 10. — — xin. 40. Molnár Margit kez. XII. 14. — — XIII. 33. Montgomery John F. az Amerikai Egyesült Álla­mok Budapestre újonnan kinevezett rendk. köv. és megh. min. megbízó levelének át­nyújtása. XIII. 77. Moór Oszkár dr. min. s.-titk.-nak a min. titk. c. és j. adományozása. XI. 8. — — XII. 11. — — II. o. konz. c. adományozása. XII. 68. — — XIII. 30. —• —• kinevezése min, titkárrá. XIII. 74. Moran Rezső konz. ir. főtiszt. XII. 25. — — XIII. 44. Morhardt Margit kez. XII. 29. — — XIII. 49. Morlin Ervin min. tan. XII. 13. — XIII. 31. Morvay Mihály II. o. alt. XII. 11. — — XIII. 29. Motkó Géza sajtóelőadó. XII, 20, — — XIII, 38, Muchmayer Jenő nyug. konz. ir.-főig.-nak tb. irodavezetővé történt alkalmazása a nürn­bergi m. kir. tb. konzul által. XI. 36. —, — XII. 35. — — XIII. 55. N Nagy Árpád báró II. o. főkonz.-'nak nyugállo­mányba való helyezése alkalmából a rendk. követi és megh. ministeri c. adományozása. XI. 11. —» — nyugdíjazása. XI. 12. Nagy Géza vkszt. őrnagy, katonai attaché. XIII. 44. Nagy László dr. II. o. köv. tan. c. felr. I. o. köv. titk. XII. 25. — —• II. o. köv. tan. c. adományozása. XII. 45. — — XIII. 44. —• — áthelyezése az ankarai m. kir. követség­től a bukaresti m. kir. követséghez. XIII. 70. Nagy Miklós számv. díjn. XII. 14. — — XIII. 32. Natter Lia tiszteletdíjas. XIII. 29. Naumann Ottó tb. konz. XII. 34. — — XIII. 55. — — fel mentése. XIII. 76. Náday Lajos dr. sajtóelőadó. XII. 22. — — XIII. 40. Nádpataky László díjn. XII. 14. — — XIII. 32. Nedeczky Lóránd díjn. XII. 13. — — XIII. 33. Nelky Jenő I. o. köv. tan. c. és j. felr. II. o. köv. tan. minister-ríesidens. XII. 17. — — XII. 20. ^ — XII. 25. — — felmentése a buenos-airesi m. kir. követ­ség vezetése és az Aregnlinára, Uruguayra és Ghilére kiterjedő minister-residensi megbíza­tása alól. XII. 83. — —• áthelyezése a buenos-airesi m. kir. követ­ségtől a bécsi m. kir. követséghez. XII. 83. — — kinevezése I. o. köv. tanácsossá a rendk. köv. és megh. min. c. és j. egyidejű adomá­nyozása mellett. XII. 83. —• — megbízatása a bécsi m. kir. követség ve­zetésével és az Osztrák Köztársaságban és Svájcban, való képviselet ellátásával követi minőiségben. XII. 83. — — megbízatása a Liechtenstein hercegség te­rületére kiterjedő konzuli joghatóság gya­korlásával főkonzuli minőségben. XII. 83. — — xni. 36. — — xra. 44. — — XIIL 52. — — kinevezése rendk. köv. és megh. minis­terré. XIIL 73,

Next

/
Oldalképek
Tartalom