Külügyi Közlöny 12. 1932

19323. mutatói - Betűsoros névmutató

nHBpna 93 Kiss Sándor I. o. köv, tan. XII. 15. — — kinevezése I. o. köv. tan.-á. XII. 45. — — felmentése a Svédországban, Norvégiában és Dániában való képviseletet ellátó Stock­holmi m. kir. követség vezetése alól. XII. 4. — — áthelyezése a stockholmi m. kir. követség­től a központba. XII. 4. Klampfer József I. o. alt. XII. 11. Klaveren Károly dr. a rotterdami tb. főkonzulátus tb. orvosa. XII. 33. Klein Ede dr. a szófiai m. kir. követség orvosa. XII. 19. Klein Sándor dr. a szófiai m. kir. követség jogta­nácsosa. XII. 19. Koczányi Sándor s. hív. ig. XII. 10. Kolár Ferenc díjn. XII. 22. Kollarits Jenő dr. sajtóelőadó. XII. 37. Kothencz József I. o. alt. XII. 10. Kovalik Sándor díjn. XII. 26. Kovács György I. o. alt. XII. 10. Kovács Pál II. o. min. szárny. főtan. XII. 14. Kozma Lajos köv. ir. s. tiszt. XII. 21. liőváry Zoltán s. liiv. ig. XII. 13. Kraikli Júlia kez. XII. 11. Kramolin Emil 1. o. konz. c. és j. felr. II. o. konz. XII. 23. Králik Dénes dr. alkonz. XII. 12. Kregczy Eleonora díjnoknő. XII. 21. Kreutz Ferenc II. o. alt. XII. 21. Kristóf Irén konz. ir. s. tisztnő. XII. 35. Kristóffy József dr. min. o. tan. XII. 10. Krizsán Mária tiszteletdíjas. XII. 27. Kroner Edit tiszteletdíjas. XII. 29. Kubata Mária Ludmilla köv. ir. s. tisztnő. XII. 20. Kubányi Kornél dr. vitéz sajtóelőadó. XII. 12. Kudla Pál kisegítő szolga. XII. 10. Kudlics Ilona min. ir. s. tisztnő. XII. 15. Kuhl J.ajos dr. min. titk. XII. 10. — — kormányzói elismerése. XII. 72. Kulcsár Pál min. ir. főtiszt. XII. 13. Kutasi Szabó Dezső tiszteletdíjas. XII. 28. Kntka Magda tiszteletdíjas. XII. 22. Kvassay László dr. II. o. köv. tan. c. felr. 1. o. köv. titk. XII. 15. — — 11. o. köv. tan. c. adományozása. XII. 45. Labougle Eduardo, az argentinjai köztársaság Budapestre kinevezett rendk. köv. és megh. ministere megbizólevelének átnyújtása. XII. 07. Ladányi Emil s. hiv. ig. c. és j. felr. köv. ir. fő­tiszt. XII. 18. Lakatos Géza vitéz vkszt. alezr. katonai attaché. XII. 20. Lakatos Sándor fog. gyak. XII. 11. — —• kinevezése min. s. ifogalmazóvá. XII. 80. Lanata Gyula tb. irodavezető. XII. 30. Laniéce Henrik tb. konz. XII. 30. Lanzerits Márton díjn. XII. 20. Lány Géza vkszt. őrnagy, katonai attaché. XII. 21. —• — felmentése katonai attachéi megbízatása alól. XII. 83. László Kálmán konz. attaohénak az alkonz. c, ado­mányozása. XI. 40. — — áthelyezése a trieszti m. kir. konzulátus­tól a központba. XI. 48. — — XII. 11. Lülxne András dr. min. fog.-nak a min. s.-titk. c. és j. adományozása. XI. 48. — — XII. 12. Lcderer Árpád köv. ir. főtiszt. XII. 18. Leffler Béla dr. sajtóelőadó. XII. 23. Lelovics Lajos II. o. alt. XII. 11. Lengyel István I. o. alt. XII. 14. Leopold István tiszteletdíjas. XII. 33. I.epkoivski Szaniszló budapesti lengyel rendk. köv. és megh. minister megbizólevelének átnyúj­tása. XI. 18. Lezzi Rezső tb. konz. XII. 36. — — kinevezése m. kir. tb. főkonzullá. XII. 80. Léh Flóris min. irodaliszt áthelyezése a központ­ból a zágrábi m. kir. konzulátushoz XI. 36. — — XII. 31. Lénárt Kálmán II. o. alt. XII. 14. Ligeti Mihály vitéz I. o. alt. XII. 18. Lindegger Károly konz. ir. főtiszt. XII. 35. Linzboth György alkonz. XIT. 26. Lipovniczky Pál sajtóelőadó. XII. 12. Litassy Gyula min. ir. tiszt. XII. 13. Lits Ernő konz. ir. s. tiszt. XII. 33. IJtzer Margit miin. ir. s. tisztnő. XII. 12. Loór Józsefné szül. Marusán Ilo\na min. ir. s. tisztnő. XII. 14. lA>rski Sándor Konrád dr. a varsói m. kir. követ­ség jogtanácsosa. XII. 22. / orx Tibor vitéz fog. gyak. XII. 13. Losy Károly dr.-né szül. Ádám Józsa tiszteletdíjas. XII. 14. Löschnigg Leo min. ir. tiszt. XII. 14. Ludas Mária kez. XII. 14. L.udwig Antal s. hiv. ig. c. és j. felr. min. ir. fő­tiszt. XII. 11. Ludwig Jenő madrasi m. kir. tb. konzul felmen­tése. XI. 44. Lukács György dr. báró imin. s.-l'og. kinevezése köv. allachévá. XI, 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalom