Külügyi Közlöny 12. 1932

19323. mutatói - Betűsoros névmutató

Babinski Csepecz Bronislaw min. ir. főtiszt. XII. 12. Hulla Pál dr. I. o. köv. titik. c. és j. felr. II. o! köv. titk. XII. 10. — — XII. 45. Barabás Sándor kez. XII. 10. Baranyai Zoltán dr. min. titk. (ideigl. a II. o. köv. tan. c. (felr.) XII. 23. Barcza György dr. rendk. köv. és megh. min. XII. 25. Bari Zoltán konz. ir. tiszt. XII. 37. Baricza Imre II. o. alt. XII. 11. Barkóczy György I. o. konzul áthelyezése a lon­doni m. kir. követségtől a központba. XI. 48. — — XII. 12. — — II. o. főkonz. c. adom. XII. 72. Barrington Bodie John kinevezése m. kir tb. kon­zullá Glasgowba. XII. 68. Bárt ha Imre köv. ir.-tkszt áthelyezése a stockholmi m. kir. követségtől a hágai m. kir. követség­hez. XI. 55. — — XII. 23. Bartheldy Tibor dr. min. titk. XII. 10. — — kormányzói elismerése. XII. 72. Bartók László dr. II. o. konz. c. felr. alkonz. XII. 29. Batáry Emma (tiszteletdíjas. XII. 12. Batschi György köv. ir. ig. XII. 23. Bauer Erzsébet min. ir. főtisztnő. XII. 11. Baxa Eleonora tiszteletdíjas áthelyezése a londoni m. kir. követségtől a genfi m. kir. képviselet­hez. XI. 12. — — XII. 23. Bálint Anna díjnoknő. XII. 24. Bárdossy László dr. I. o. köv. tan. c. és j. felr. min. o. tan. XII. 19. Bárdossy Mihály né szül. Nechwalsky Mária díjn. XII. 12. Bárkányi Sándor II. o. alt. XII. 12. Bcde István miin. s.-fog. kinevezése konzuli atta­öhévá. XI. 19. — — XII. 29. Bednár Frida tiszteletdíjas. XII. 11. Beke Andor dr. konz. attachénak az alkonz. c. adomáyozása. XI. 40. — — XII. 12. Benkey Ferenc köv. ir. főig. XII. 21. Benzan Guidó dr. a fiumei m. kir. konzuli kiren­deltség jogtanácsosa. XII. 36. Berchtold Artúr gróf kinevezése tb. alikonzullá Fi­renzéibe. XI. 11. — — XII. 36. Bernátsky Jenő tisztelői díjas áthelyezése a központ­ból az ankarai m. kir. követséghez. XII. 4. — — XII. 25. Beszczinszki Szaniszló tb. konz. XII. 31. Besze Ilona tiszteletdíjas. XII. 10. Bethlen Gábor gróf fog. gyaik. XII. 13. Békássy László dr. min. s. tiitk. XII. 12. Békészky Ilona tiszteletdíjas. XII. 28. Béndek Zoltán sajtóelőadó. XII. 12. Bérczy Róbert dr. II. o. konz. XII. 10. Béres Júlia tiszteletdíjas. XII. 27. Binder Károly köv. ir. főtiszt. XII. 23. Binder-Kotrba Károly dr. I. o. konz. XII. 21. Biró Jenő alkonz. XII. 10. Blaskovicli Miklós dr. min. s.-fog. kinevezése kö­vetségi attachévá. XI. 19. — — XII. 20. Blazsovszky Ferenc min. számvizsgáló. XII. 14. Bobinác Artúr min. ir. s. liszt. XII. 11. Bobrik Arno II. o. köv. tan. áthelyezése a római vatikáni m. kir. követségtől a belgrádi m. kir. követséghez. XI. 48. — — Belgrádba történi áthelyezésének hatály­talanítása. XI. 52. — — áthelyezése a római vatikáni m. kir. kö­vetségtől a bukaresti m. kir. követséghez. XI. 52. - — XII. 24. Bogdán Iván II. o. köv. titk. áthelyezése az athéni m. kir. követségtől a rio de janciroi m. kir. követséghez. XI. 4. — — áthelyezése a rio de janeiroi m. kir. kö­vetségtől a központiba. XI. 52. — - XII. 14. Boglár Lajos dr. ikonz. ir. főtiszti c. felr. konz. ir. tiszt, id. hivatalvezető. XII. 27. Bolgár Dezső köv. ir. lg. c. felr. köv. ir. főtiszt. XII. 19. Bolgár József köv. ir. ig. XII. 19. Bulla Lajos Gyula dr. 11. o. konz. (ideigl. az 1. o. köv. titk. c. felr.) XII. 22. Bonkowski Péter tb. irodavezető. XII. 28. Borbély László vitéz köv. ir. tiszt. XII. 22. Bornemisza Sándor nyűg. ir.-főtiszt, tiszteletdíjas áthelyezése a központból a milanói in. kir. főkonzulátushoz. XI. 36. — — XII. 35. Boronkay H el éri min. ir. tisztnő. XII. 10. Borselli Edgár dr. a napolyi m. kir. tb. konzulátus jogtanácsosa. XII. 36. Bothner Károly dr. báró min. s. titk. XII. 11. Böhm Kázmér ruscsuki m. kir. tb. konzul elhalá­lozása. XI. 19. Böszörményi László dr. min. tan. c. és j. felr. min. o. tan. XII. 14. Braun Irén min. ir. tisztnő. XII. 12. Bredfeldt Alice tiszteletdíjas. XII. 33. Brésard János tb. konz. XII. 30. — — kinevezése tb. főkonzullá. XII. 64.

Next

/
Oldalképek
Tartalom