Külügyi Közlöny 12. 1932

19323. mutatói - Betűsoros névmutató

Lukács György dr. báró áthelyezése a varsói m. kir. követségtől a központba. XI. 52. — — xn. 13. — — áthelyezése a (központból a belgrádi m ikir. követséghez. XII. 76. Luikmil János Ferdinánd tb. irodavezető. XII. 30. Luttor Ferenc dr. kánonjogi tan. XII. 25. M Magerstein Vilmos dr. a prágai m. kir. követség jogtanácsosa. XII. 20. Magnus Henrik tb. konz. XI. 14. — — XU. 35. Magyár János kisegítő szolga. XII. 13. Magyary Antal dr. rendk. köv. és megh. min. XII. 24. Majsai József II. o. alt. XII. 10. Manchen Nándor s. hív. ig. XII. 14. Mankiewitz Werner tb. konz. XII. 34. Manz György s. hív. ig. XII. 11. Mara László köv. főtiszt. XII. 22. Marczinkiewitz Artúr tiszteletdíjas. XII. 14. Mar ess Bianka köv. ir. s. tiszt. XII. 21. Markou János tb. konz. XII. 30. Markovics Rezső s. hív. ig. XII. 13. Martinelli Alessandro dr. a milanói m. kir. fő­konzulátus tb. orvosa. XII. 35. Marton Lászlóné szül Serb Margit kez. XH. 10. Masirevich Szilárd dr. rendk. köv. és megh. min. XII. 19. Mater\ne Alplionze a brüsszeli m. kir. követség jog­tanácsosának elhalálozása. XI. 4. Mattyasovszky Erzsébet dr. kezelőnő áthelyezése a genfi m. kir. képviselettől a központba. XI. 12. Matuska Péter dr. rendk. követi és megh. ministeri c. és j. felr. 1. o. köv. tan. kinevezése rendk. köv. és megh. miinisterré. XI. 19. — — XII. 22. Mayer György II. o. alt. XII. 12. Mayer György kisegítő szolga. XII. 14. Mayler Ede Sándor díjn. XII. 25. Mayr Etel köv. ir. s. tisztnő. XII. 18. Mán János II. o. alt. XII. 14. Márffy-Mantuano Tamás dr. (min. s.-fog. áthelye­zése a belgrádi m. kir. követségtől a köz­pontba. XI. 48. — — XII. 13. Máriássy Zoltán II. o. köv. tan. XII. 10. —• — I. o. köv. tan. c. adományozása. XII. 72. Márkus József számv. díjn. XII. 14. Márkus Lajosné szül. Schmidt Ida özv. tisztelet­díjas. XII. 29. Medgyesy László II. o. konz. XII. 26. Mees Jakab kinevezése tb. konzullá Rotterdamba. XI. 11. — — kinevezése bb. főkonzullá. XII. 4. — — XII. 33. Mejlik Károly min. ir.-s.-tiszt kinevezése min. irodatisztté. XI. 19. — — XII. 11. Meleg József I. o. alt. XII. 10. Mengele Ferenc dr. I. o. köv. titk., id. ügyvivő. XII. 24. — — XII. 25. —• — áthelyezése a madridi m. kir. követségtől a központba. XII. 76. Menning Károly budapesti észt rendk. követ és megh. minister megbizólevelének átnyújtása. XI. 18. Mentes Jolán tiszteletdíjas. XII. 26. Mentes Mária tiszteletdíjas. XII. 27. Mészáros Lajos II. o. konz. c. felr. alkonz. XII. 13. Miellet Edmúrid a párisi m. kir. követség jogta­nácsosa. xn. 21. Mihálkovics János dr. min. titk. XII. 13. Mihályi József tiszteletdíjas. XII. 11. Miklós Tibor I. o. főkonz. XII. 10. Mikó Imre dr. díjn. XII. 19. Mikoltsó Lajos díjn. XII. 25. Miske-Gerstenberger Jenő dr. báró II. o. köv. tan. c. felr. min. o.-tan. áthelyezése a bérei m. kir. követségtől a varsói m. kir. követséghez. XI. 4. — — XII. 22. Mocsáry Nadine tiszteletdíjas. XII. 23. Moldoványi Sándor dr. rendk. köv. és megh. min. XII. 21. Molnár Margit kez. XII. 14. Moór Oszkár dr. min. s.-titk.-nak a min. titk. c. és j. adományozása. XI. 8. — — XII. 11. — — II. o. konz. c. adományozása. XII. 68. Moran Rezső konz. ir. főtiszt. XII. 25. Morhardt Margit kez. Xn. 29. Morlin Ervin min. tan. XII. 13. Morvay Mihály II. o. alt. XII. 11. Motkó Géza sajtóelőadó. XII. 20. Muchmayer Jenő nyug. konz. ir.-főig.-nak tb. irodavezetővé történt alkalmazása a nürn­bergi m. kir. tb. konzul által. XI. 36. — — XII. 35. N Nagy Árpád báró II. o. főkönz.-nak nyugállo­mányba való helyezése alkalmából a rendk. követi és megh. .ministeri c. adományozása. XI. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom