Külügyi Közlöny 10. 1930

1930. mutatói - Betűsoros névmutató

Bartha Zsombor tiszteletdíjas. VII. 44. Bartheldy Tibor dr. min. titk. c. felr. min. s.-titk. YII. 21. — — YIII. 17. — — kinevezése min. titkárrá. VIII. 63. — — IX. 19. — — X. 53. Bartók László dr. alkonz. áthelyezése a prágai m. kir. követségtől a belgrádi m. kir. követséghez. VI. 30. — — VII. 35. — — áthelyezése a belgrádi m. kir. követségtől a pozsonyi m. kir. konzulátushoz. VII. 74. — — II. o. konz. c. adományozása. VII. 78. — — megbízatása a pozsonyi m. kir. konzulátus vezetésével. VII. 77. — — VIII. 39. — — IX. 37. — — X. 72. Basile Grigorcea budapesti román rendk. köv. és megh. min. megbízólevelének átadása. VIII. 74. Batáry Emma tiszteletdíjas. X. 55. Bató Sarolta tiszteletdíjas. VII. 29. Batschi György köv. ir.-ig. VII. 32. — — V1IÍ. 33. — — IX. 31. — — X. 65. Batyschkoff Sándor tb. irodavezető. VII. 78. Bauer Erzsébet min. ir.-főtisztnő. VII. 24. — — VIII. 20. — — IX. 22. — — X. 56. Bayer Krucsay Dezső dr. svéd tb. főkonzul működési engedélye. VII. 5. Bálint Anna díjnoknő. VII. 33. — — VIII. 34. — — IX. 32. — — X. 66. Bálint Pál tb. irodavezető. VII. 42. — - VIII. 44. Bárány Nándor dr. tiszteletdíjas. VII. 37. — — VIII. 3S. Bárdossy László dr. min. o.-tan. c. és j. felr. min. titk. kinevezése min. o.-tanácsossá. VI. 9. — — VII. 23. — — VIII. 19. — — IX. 20. — — áthelyezése a központból a londoni m. kir. követséghez. X. 23. — — I. o. köv. tan. c, és j. adom. X. 28. — — X. 61. Bárdossy Mihályné szül. Mechivalsky Mária díjnoknő. X. 57. Bárkányi Sándor II. o. alt. VIII. 21. — — IX. 23. — — X. 57. Beck Albert konz. ir.-ig. c. haszn. felj. tiszteletdíjas. VII. 44. — - Vili. 45. — - IX. 44. — — konz. ir.-ig. X. 78. Bede István a külügyi fogalmazói szaktanfolyam hallgatója. IX. 21. — — kinevezése min. s.-fogalmazóvá. IX. 116. — — áthelyezése a központból a pozsonyi m. kir. konzulátushoz. IX. 119. — — X. 72. Bednár Frida tiszteletdíjas. IX. 22. — — X. 56. Behidj bey budapesti török rendk. köv. és megh. min. megbízólevelének átadása. VI IL 78. Beke Andor dr. fog. gyak. VII. 23. — — kinevezése min. s.-fogalmazóvá. VII. 82. — — VIII. 18. — — kinevezése konz. attachévá. VIII. 63. — — IX. 20. — — X. 54. Belitska Sándor rendk. köv. és megh. min. VII. 31; — — VIII. 31. — — IX. 29. — — felmentése a varsói m. kir. követség veze­tése alól. X. 28. — — ministeri elismerése. X. 28. — — nyugdíjazása. X. 28. — —- kormányzói elismerése. X. 31. Bellovits Lajos konz. ir.-főtiszti c. felr. konz. ir.-tiszt. VII. 42. — — VIII. 44. Benkey Ferenc köv. ir.-főig. VII. 31. — — VIII. 31. — — IX. 29. — — X. 63. Bentinck Károly gróf budapesti holland ügyvivő meg­bízólevelének átadása. VII. 60. — — követi megbízólevelének átadása. X. 3. Benzan Guidó dr. jogtanácsos. VII. 43. — — VIII. 44. — - IX. 43. — — X. 77. Berényi Ilona tiszteletdíjas. VIII. 29. — — IX. 27. Bergh I. van den tb. alkonz. lemondása. VI. 14. Bernátsky Jenő tiszteletdíjas. IX, 23. — — X. 36. Bertl Eugénia min. ir.-s.-tisztnő. VII. 25. — — áthelyezése a központból a sztambuli m. kir. követséghez. VII. 82. — — VIII. 35. — — IX. 33. — — X. 68. # Beszczinszki Szaniszló kinevezése tb. m. kir. konzullá Katowicébe. VIII. 58. — — VIII. 74. — — IX. 39. — — X. 74. Békássy László dr. min. fog. kinevezése min. s.-tit­kárrá. VI. 24. — — VII. 22. — — áthelyezése a központból a prágai m. kir. követséghez. VII; 90. — — VIII. 30. — — IX, 28. — — áthelyezése a prágai m. kir. követségtől a központba. IX. 116. — — X. 54. Békészky Ilona'tiszteletdíjas. VIII. 39. — — IX. 37. — — X. 71. Béldy Alajos kinevezése II. o. köv. titkárrá. VI. 14. — — áthelyezése a központból a varsói m. kir. követséghez. VI, 14. — — VII. 31. — — áthelyezése a varsói m. kir. követségtől a központba. VIII. 25. — -- VIII, 29. — — kinevezése katonai attachévá a londoni m. kir. követséghez. VIII. 53, — - IX. 27. — — kinevezése alezredessé. IX., 118. — — X. 61.

Next

/
Oldalképek
Tartalom