Külügyi Közlöny 8. 1928

1928. mutatói - Betűsoros névmutató

— — kinevezése a rendk. köv. és megh. min. c. és j. egyidejű adományozása mellett 1. o. köv. tanácsossá. VII. 77. — — megbízatása a vatikáni m. kir. követség vezetésével. VII. 77. — — kinevezése rk. köv. és megh. ministerré. — — VIII. 36. — — Vili. 58. Bari Zolián konz. ir.-tiszt. VII. 44. — — VIII. 45. Baricza Imre II. o. alt. VIII. 20. Barkóczy György I. o. konz. c. és j. felv. II. o. konz. kinevezése I. o. konzullá. VI. 24. — — VII. 31. — — VIII. 31. Bartha Imre köv. ir.-tiszt. VII. 34. — — VIII. 34. Bartha Zsombor tiszteletdíjas. VII. 44. Bartlieldy Tibor dr. min. titk. c. feli', min. s.-titk. VII. 21. — — VIII. 17. — — kinevezése min. titkárrá. Vili. 63. Bartók László dr. alkonz. áthelyezése a prágai m. kir. követségtől a belgrádi rn. kir. követséghez. VI. 30. — — Vll. 35. — — áthelyezése a belgrádi m. kir. költségtől a pozsonyi m. kir. konzulátushoz. VII. 74. — — II. o. konz. c. adományozása. VII. 78. — — megbízatása a pozsonyi m. kir. konzulátus vezetésével. VII. 77. — — VIII. 39. Basile Grigorcea budapesti román rend. köv. és megh. min. megbízólevelének átadása. VIII. 74. Bató Sarolta tiszteletdíjas. VII. 29. Batschi Györqy köv. ir.-ig. VII. 32. — - fllí. 33. Batyschkoff Sándor tb. irodavezető. Vll. 38. Bauer Erzsébet min. ir.-főtisztnő. Vll. 24. — — VIII. 20. Bayer Krucsay Dezső dr. svéd tb. főkonzul működési engedélye. VII. 5. Bálint Anna díjnoknő. VII. 33. — — VIII. 34. Bálint Pál tb. irodavezető. VII. 42. — - VIII. 44. Bárány Nándor dr. tiszteletdíjas. Vll. 37. — — VIII. 38. Bárdossy László dr. min. o.-tan. c. és j. felr. min. titk. kinevezése min. o.-tanácsossá. VI. 9. — - VII. 23. — — VIH. 19. Bárkányi Sándor II. o. alt. VIII. 21. Beck Albert konz. ir.-ig. c. haszn. felj. tiszteletdíjas. VII. 44. — — VIII. 45. Behidj bey budapesti török rend. köv. és megh. min. megbízólevelének átadása. Vili. 78. Beke Andor dr. fog. gyak. VII. 23. — — kinevezése min. s.-fogalmazóvá. VII. 82. — — VIII. 18. — — kinevezése konz. attachévá. VIII. 63. Belitska Sándor rendk. köv. és megh. min. VII. 31. — — VIII. 31. BéUovits Lajos konz. ir.-főtiszti c. felr. konz. ir.-tiszt. VII. 42. — — Vili. 44. Benkey Ferenc köv. ir.-íőig. VII. 31. — — VIII. 31. Bentinck Károly gróf budapesti holland ügyvivő meg­bízólevelének átadása. VII. 60. Benzan Guidó dr. jogtanácsos. VII. 43. — - VILI. 44. herényi Ilona. VIII. 29. Bert/h I. van den tb. alkonz. lemondása. VI. 14. Bertl Eugénia min. ir.-s.-tisztnő, VII. 25. — — áthelyezése a központból a sztambuli m. kir. követséghez. VII. 82. — — VII1. 35. Beszczinszki Szaniszló kinevezése tb. m. kir. konzullá Katowicébe. VIII. 58. — - VIII. 74. Békássy László dr. min. fog. kinevezése min. s.-tit­kárrá VI. 24. — — VII. 22. — — áthelyezése a központból a prágai m. kir. követséghez. VII. 90. — — VIII. 30. Békészky Ilona tiszteletdíjas. VIII. 39. Béldy Alajos kinevezése II. o. köv. titkárrá. VI. 14. — — áthelyezése íi központból a varsói m. kir. követséghez. VI. 14. — — VII. 31. — — áthelyezése i varsói m. kir. követségtől a központba. VIII. 25. — — VIII. 29. — — kinevezése katonai attachévá a londoni m. kir. követséghes;. VIII. 53. Béldy László díjnok elhalálozása. VI. 14. Béndek Zoltán sajtóelőadó. VII. 23. — — VIII. 19. Bérczy Bobért dr. II. o. konz. c. felr. alkonz. VII. 21. — — kinevezése a II. o. konzullá. VIII. 10. — — VIII. 17. Binder Károly köv. ir.-főtiszt. Vll. 32. — — VIII. 33. Binder-Kotrba Károly dr. I. o. konz. VII. 21. — — VIII. 17. Biró Jenő alkonz. áthelyezése a szófiai m. kir. követ­ségtől a bécsi m. kir. követséghez VI. 10. — — VII, 28. — — VIII. 28. Blanco Villalta Yorge budapesti argentínai főkonzul. működési, engedélye. VII. 89. Blazsorszky Ferenc min. számvizsgáló. Vll. 23. — — VIII. 19. Bobinac Artúr min. ir.-s.-tiszt. VII. 24. — — VIII. 17. Bobrik Arno I. o. köv. titk. VII. 31. — — VIII. 31. — — áthelyezése a varsói m. kir. követségtől a vatikáni m. kir. követséghez. VIII. 71. Boér Ágoston dr. min. s.-fog. kinevezése min. fogal­mazóvá. VI. 9. — — köv. attachéi c. felr. min. fog. VII. 22. — — VIII. 18. Bogdán Iván II. o. köv. titk. c. felr. köv. attaché áthelyezése a központból a berlini m. kir. követ­séghez. VI. 30. — — VII. 32. — — VIII, 33. — — áthelyezése s berlini m. kir. követségtől az athéni m. kir. követséghez. VIII. 71. — — kinevezése II. o. köv. titkárrá. VIII. 79. Boglár (BéUovits) Lajos dr. konz. ir.-főti-zti c. felr. konz. ir.-tiszt. áthelyezése a milánói m. kir. főkonzu­látustól a sao-oaulói m. kir. konzulátushoz. VIII. 63. Bob/ár Dezső köv. ir.-ig. c. felr. köv. ir.-főtiszt. VII. 33. — — VIII. 34. Bolcjár József köv. ir.-ig. VII. 29. — VIII. 29.

Next

/
Oldalképek
Tartalom