Külügyi Közlöny 8. 1928

1928-07-28 / 8. szám

SZEMÉLYI HÍREK. Cíin és jellegadományozások. Gserenyey Jenő ministeri osztálytanácsosnak a minis­teri tanácsosi cím és jelleg 1928 évi június hó 28.-án. Dr. Szondy Viktor ministeri titkárnak a ministeri osztálytanácsosi cím és jelleg 1928 évi június hó 28.-án. Dr. Csejtei Kristóffy József ministeri titkárnak a ministeri osztálytauácsosi cím és jelleg 1928 évi június hó 28.-án. Jellegadomímyozások. Eörményesi és Karánsebesi báró Fiátli Ferenc minis­teri tanácsosi címmel felruházott ministeri osztály­tanácsosnak a ministeri tanácsosi jelleg 1928 évi június hó 28.-án. Dr. Hevesi Hevesy Pál I. osztályú követségi taná­csosi címmel felruházott II. osztályú követségi taná­csosnak az I. osztályú követségi tanácsosi jelleg 1928 évi június hó 28.-án. Címadományozások. Szászvárosi és Tóti báró Eperjesy Árpád ministeri osztálytanácsosnak a ministeri tanácsosi cím 1928 évi június hó 28.-án. Dr. liiedl Nándor ministeri titkárnak a ministeri osztálytanácsosi cím 1928 évi június hó 28.-án. Kinevezés és címadományozás. Jobb liezsö ministeri tanácsosi címmel felruházott ministeri osztálytanácsos a II. osztályú főkonzuli cím egyidejű adományozása • mellett I. osztályú konzullá 1928 évi június hó 28.-án. Kinevezések. Nagyalásonyi Barcza György rendkívüli követi és meghatalmazott ministeri címmel és jelleggel fel­ruházott 1. osztályú követségi tanácsos rendkívüli követté és meghatalmazott ministerré 1928 évi június hó 28.-án. Miklósvári Miklós Tibor II. osztályú főkonzul L. osztályú főkonzullá 1928 évi június hó 28.-án. Kolgyári Császár Viktor I. osztályú főkonzuli cím­mel és jelleggel felruházott ministeri tanácsos I. osztályú főkonzullá 1928 évi július hó 11.-én Dr. Magyarszögyéni Szögyény György ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri osztálytanácsos ministeri tanácsos 4á 1928 évi július hó 11.-én. Dr. Tvarozsnai és Felsörásztokai Matuska Péter II. osztályú követségi tanácsos I. osztályú követségi tanácsossá 1928 évi június hó 28.-'án. Szent miklósy Jenő nyug. cs. és kir. I. osztályú fő­konzul II. osztályú főkonzullá 1928 évi július hó 11.-én. Dr. Szent-Istvány Béla ministeri titkár ministeri osztálytanácsossá 1928 évi június hó 28.-án. Dr. Bolla Lajos Gyula ministeri titkár II. osztályú konzullá 1928 évi június hó 25.-én. Csordós József díjnok ideiglenes minőségű minis­teri irodasegédtisztté 1928 évi június hó 25.-én. Dr. Waisbecker Ede díjnok ideiglenes minőségű ministeri irodasegédtisztté 1928 évi június hó 25.-én. Ozv. dr. Putnik Béláné Ilerman Erna díjnoknő kezelőnővé 1928 évi június hó 25.-én. Göldner Arturné Smodits Gizella díjnoknő kezelő­nővé 1928 évi június hó 25.-én. Kálics József igazságügyministeriumi I. osztályú altiszt I. osztályú altisztté 1928 évi június hó 25.-én. Takács Sándor II. osztályú altiszt I. osztályú al­tisztté 1928 évi június hó 25.-én. Mán János kisegítő szolga ideiglenes minőségű II. osztályú altisztté 1928 évi június hó 25.-én. Kirmayer Nándor kisegítő szolga ideiglenes minő­ségű II. osztályú altisztté _1828 évi június hó 25.-én. * Beszczinszki Szaniszló lengyel állampolgár, kato­wicei lakos tiszteletbeli m. kir. konzullá Katowicébe 1928 évi május hó 26.-án. Ministeri elismerések. A m. honvédelmi minister úr dr. Bolla Lajos Gyula II. osztályú konzulnak a belgrádi magyar hadi­sírok gondozása körül kifejtett kiváló tevékenységéért elismerését és köszönetét fejezte ki. A m. kir. külügy minister Steiger Aladár I. osztályú konzulnak nyugállományba helyezése alkalmából liosz­szú állami szolgálata alatt kifejtett kiváló és buzgó tevékenységéért meleg köszönetét és elismerését fe­jezte ki. A m. kir. külügyminister dr. nemes Procopius Béla rendkívüli követ és meghatalmazott ministernek nyugállományba helyezése alkalmából hosszú állami szolgálata alatt kifejtett kiváló és buzgó tevékeny­ségéért meleg köszönetét és őszinte elismerését fe­jezte ki. Áthelyezések. Mészáros Lajos II. osztályú konzuli címmel fel­ruházott alkonzul a bukaresti m. kir. követségtől a milánói m. kir. főkonzulátushoz. Szentmiklósi Szentmiklósy Andor alkonzul a köz­pontból a helsinkii m. kir. követséghez. Dr. Szetle Lajos alkonzul a revali m. kir. követ­ségtől a központba. Dr. Óvári Papp Gábor alkonzuli címmel felruházott konzuli attaché a milánói m. kir. főkonzulátustól a római quirináli m. kir. követséghez. Kreiitz Ferenc II. osztályú altiszt a bukaresti m. kir. követségtől a helsinkii m. kir. követséghez. Kirmayer Nándor II. osztályú altiszt a revali m. kir. követségtől a bukaresti m. kir. követséghez. Nyugdíjazások. Danóczi Steiger Aladár I. osztályú főkonzul saját kérelmére 1928 évi június hó 30.-ával. Dr. nemes Procopius Béla rendkívüli követ és meg­hatalmazott minister saját kérelmére 1928 évi június hó 30.-ával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom