Magyar Külpolitikai Évkönyv, 1981

III. TÉNYEK ÉS ADATOK A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIRÓL - Magyar tisztségviselők kormányközi és nem kormányközi nemzetközi szervezetekben (1981. december 31.) (Felügyeleti hatóságok szerinti csoportosításban)

Int. Ass. of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) Int. Ass. of Meterology and Atmopheric (IAMAP) Int. Ass. of Hydrogogical Sciences (IAHS) International Union of Geog­raphy (IUG) Nemzetközi Földrajzi Unió International Union of Geolo­gical Sciences (IUGS) Földrajzi Tudományok Nem­zeti Uniója International Association of Geochemistry and Cosmoche­mistry International Union for Quaternary Research (INQUA) Negyedkor Kutatás Nemzet­közi Uniója Verband Freunde der Techni­schen Hochschule Wien Bécsi Műszaki Egyetem Bará­ti Köre Association Géologique Carpato-Balcanique (KPGA) Kárpát-Balkán Földtani Asszo­ciáció International Radiation Protection (IRPA) Nemzetközi Sugárvédelemi Társaság Ádám Antal, Elektromagnetic Induction and Electrical Conductivity alelnöke Mészáros Ernő, Cloud Physics titkára Kovács György, alelnök Pintér György, Commission on Water Quality al­elnöke Enyedi György, a Falusi Feji. Biz. elnöke Bora Gyula, Ipari Rendszerek Komm, titkár Grassely Gyula, Research Development Prog­ramme Board igazgató Pécsi Márton, Lösz Bizottság elnöke Tárczy-Hornoch Antal, meghívott tag Morvái Gusztáv, tanács tag Bozóky László, Judicitary Committee tagja Tóth Lajos, Rules Cornmittee tagja Fehár István, Membership Committee tagja

Next

/
Oldalképek
Tartalom