Magyar Külpolitikai Évkönyv, 1977

III. TÉNYEK ÉS ADATOK A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAIRÓL - Magyar tisztségviselők

A Második Világháború Története Nemzetközi Bizottsága Comité International d'Histoire de la 2 e Guerre Mondiale Nemzetközi Szláv Régészeti Egye­sület Union Internationale d'Archeolo­gie Slave Esztétikai Tudományok Nemzet­közi Bizottsága Comité International pour les Etudes d'Esthétique Nemzetközi Gazdaságtörténeti Társaság International Economie History Association Nemzetközi Művészettörténeti Bi­zottság Comité International d'Histoire de l'Art (CIHA) Európai Latin-amerikanista Tör­ténészek Társasága Comité Coordinador de Historia­dores Latinoamericanistas Euro­peos Sportpszichológusok Európai Szö­vetsége Fédération Européenne de Psy­chologie des Sportes et des Activi­tés Corporeller (FEPSAC) Nemzetközi Sugárvédelmi Társa­ság International Radiation Protection Association (IRPA) Nemzetközi Csillagászati Unió International Astronomical Union (IAU) Gerevich László alelnök, László Gyula választmányi tag, Endrényi István áll. biz. tag, Cs. Soós Ágnes áll. biz. tag Szabolcsi Miklós levelező tag, Szerdahelyi István Bulletin szerk. biz. tag Pach Zsigmond Pál VB-tag 1965— 1979 Vayer Lajos alelnök Anderle Ádám, koordinációs bi­zottsági tag Rókusfalvy Pál, a Tudományos Bi­zottság tagja, Nádori László főtitkár 1975—1979 Bozóky László, a vezetőség tagja 1977. ápr. Fehér István, a Tagfelvételi Bi­zottság tagja 1977. áprilisig Dezső Lóránt, Comm. 10/napfolt­probléma-felelős, Szedi Béla, Comm. 27/inform. buli. szerkesztő, Balázs Béla, a Comm. 37, Org. Comm. tagja

Next

/
Oldalképek
Tartalom