Magyar Külpolitikai Évkönyv, 1977

II. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK DOKUMENTUMAI - Július - Közlemény a szíriai Baath-párt küldöttségének magyarországi látogatásáról

Deutschlandi'unk (nyugatnémet rádióállomás): Ön, úgy tudjuk, nem nagyon szeret utazni. Tervezi-e mégis más nyugat-európai országok meg­látogatását a jövőben? — A jövőt senki sem ismeri. Szerintem azonban a dolgok logikája, a békés egymás mellett élés, az enyhülés térhódítása magával hozza, hogy a különböző társadalmi rendszerű országok képviselőinek sűrűbben kell találkozniuk. S bár természetem szerint valóban nem vagyok szenvedé­lyes utazó, amint a példa mutatja, kész vagyok mindenhova elmenni, ahol a jó ügyet, a népek békéjét, barátságát lehet szolgálni. KÖZLEMÉNY A SZÍRIAI BAATH-PÄRT KÜLDÖTTSÉGÉNEK S MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSÁRÓL A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására az Arab Újjászületés Szocialista Pártja Nemzeti Vezetőségének küldött­sége Abdullah al Ahmar főtitkárhelyettes vezetésével 1977. július 4. és 8. között látogatást tett a Magyar Népköztársaságban. A Szíriai Arab Köztársaságból érkezett küldöttségnek tagjai voltak: George Saddikni, a Nemzeti és Regionális Vezetőség tagja, a Nemzeti Ve­zetőség kulturális, oktatási és pártoktatási irodájának elnöke, Hasan Ajaj és Raef Soufan, a Regionális Vezetőség tagjai, Saddik Saddikni, a Szíriai Arab Köztársaság budapesti nagykövete és Izzat Hassan, a Nemzeti Ve­zetőség főtitkársága irodájának vezetője. Abdullah al Ahmar főtitkár-helyettest, a küldöttség vezetőjét fogadta Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára. A küldöttséget fogadta Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke. A pártközi megbeszéléseken Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság tit­kára vezette az MSZMP tárgyaló csoportját, amelyben részt vett Berecz János, a KB Külügyi Osztályának vezetője, Grósz Károly, a KB Agitá­ciós és Propaganda Osztályának vezetője, Nagy Gábor, a KB Külügyi Osz­tályának helyettes vezetője, Szikra László, az MNK damaszkuszi nagy­követe és Pereszlényi Zoltán, a KB politikai munkatársa. A küldöttség találkozott Sarlós Istvánnal, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjával, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkárával. A delegáció látogatást tett az MSZMP Politikai Főiskoláján, a Magyar Hajó- és Darugyárban, az Agárdi Állami Gazdaságban, és megtekinette Zánka úttörővárost. A szívélyes, baráti légkörben megtartott tárgyalásokon az MSZMP és a Baath-párt képviselői kölcsönösen tájékoztatták egymást a Magyar Nép­köztársaság és a Szíriai Arab Köztársaság helyzetéről, népeik építőmun­kájának eredményeiről, valamint a két párt tevékenységéről. Vélemény­cserét folytattak a két párt és nép baráti kapcsolatainak és együttműkö­désének további fejlesztéséről. Különös jelentőséget tulajdonítottak a po-

Next

/
Oldalképek
Tartalom