Magyar Külpolitikai Évkönyv, 1976

I. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK ÉS KÜLPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ESEMÉNYNAPLÓJA

Einer Agustsson izlandi külügyminiszter hivatalos látogatást tett Magyar­országon. (A Minisztertanács szeptember 9-i ülésén jóváhagyólag tudomá­sul vette a látogatásról szóló jelentést.) 26 Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, aki az SZKP KB meghívására pihenésre utazott a Szovjetunióba, találkozott a Krímben L. I. Brezsnyevvel, az SZKP Központi Bizottságának főtitká­rával. 28—29 Dr. Romany Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter látogatást tett Csehszlovákiában a nyitrai vásáron. SZEPTEMBER Alonso Ojeda Olaechea, a Venezuelai Kommunista Párt Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára szeptember első felében láto­gatást tett Magyarországon. Juan Gomez, a Spanyol Kommunista Párt Központi Bizottsága végrehajtó bizottságának tagja szeptember elején látogatást tett Magyarországon. 1—11 Faluvégi Lajos pénzügyminiszter látogatást tett Mongóliában (munkaterv­aláírás). 4—7 Joaquim Alberto Chissano, a Mozambiki Népi Köztársaság külügyminisz­tere hivatalos baráti látogatást tett Magyarországon. (A Minisztertanács szeptember 9-i ülésén jóváhagyólag tudomásul vette a tárgyalásokról szóló jelentést.) 6 Knut Frydenlund norvég külügyminiszter hivatalos látogatást tett Ma­gyarországon. (A Minisztertanács szeptember 9-i ülésén jóváhagyólag tu­domásul vette a tárgyalásokról szóló jelentést.) 6 Blazek csehszlovák közlekedésügyi miniszter megbeszéléseket folytatott Budapesten. 6—10 Keserű Jánosné könnyűipari miniszter Irkutszkban megnyitotta a Magyar Gazdasági és Műszaki Napokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom