Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - Ipari Kar - tanácsülések, 1962-1963

1962. október 12.

^trx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari Kar Dékáni Hivatala Budapest,IX.,Dimitrov tér 8. M e g h i v ó Az Ipari Kar Tanácsa 1962.október 12-én pénteken délután 14 órakor nyilvános tanácsülést tart, az egyetem tanácstermében, az ülésre az Elvtársat meghivom. Napirend; 1,/ az Ipari Kar 1962/63 tanévi munkatervének vitája és az uj tanév feladatai. • 2./ Doktori ügyek. kari tanács tagjainak a munkatervet későbbi időpontban küldöm meg, ^fcidapest,1962.október 5. Bikics István s.k dékán

Next

/
Oldalképek
Tartalom