Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - Ipari Kar - tanácsülések, 1961-1962

1961. szeptember 29.

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem I Ipari Kar Dékáni Hivatala. Budapest, IX., Dimitrov tér 8. sz. Me g h i v ó Az Ipari Kag Tanácsa havi rendes ülését 1961. szeptember 29.-én pénte­ken d.u. Iá '-kor tartja a III.em. 37o. sz. helyiségében./Ipargazda­ságtan tanszék könyvtára/. • Az ülésre a Kar minden oktatóját meghívom. • ­' Napirend: 1./ Az 1961/62. tanév feladatai, az Ipari Kar munka­terve megvitatása. Előadó: Bikics István /A munkaterveket a későbbiek folyamán küldjük meg, meg, melyet a Kari Tanács tagjainál az oktató elv­társak megtekinthetnek/. 2./ Doktori ügyek. Budapest, 1961, szeptember 22. Bikics István s.k. dékán. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari' Kar Dékáni Hivatal, Budapest, IX., Dimitrov tér 8, e g h iw ó Az Ipari Kag Tanácsa havi rendes ülését 1961. szeptember 29.-én pénte­ken d.u. Iá -kor tartsa a III. em, 37o. sz. helyiségében. /Ipargazda- sagtan tanszék könyvtara/. Az ülésre a Kar minden oktatóját meghivom. * Napirend: 1./ Az 1961/62. tanév, feladatai, az Ipari Kar munka­terve megvitatása. * Előadó: Bikics István /A munkaterveket a későbbiek folyamán küldjük meg, melyet a Kari Tanács tagjainál az oktató elvtár- sak megtekinthetnek/. 2./ Doktori ügyek. idapest, 1961. szeptember 22. Bikics István s.k. dékán. n 711/33/3-961.

Next

/
Oldalképek
Tartalom