Buzogány Dezső - Ösz Sándor Előd - Tóth Levente - Horváth Iringó - Kovács Mária Márta - Sipos Dávid: A törtenelmi küküllői református egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere 2. Désfalva - Kóródszentmárton (Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania) Kolozsvár 2009.

Fontes Rerum Ecclesiasticarum in Transylvania 1/2. A TORTENELMI KÜKÜLLŐI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE EGYHÁZKÖZSÉGEINEK TÖRTÉNETI 1 KATASZTERE Désfalva - Kóródszentmárton KOINONIA Kolozsvár 2009 JENDxcsó/s StfiKA jxraáiu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom