Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye Parciális Zsinatainak végzései (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 4.) Kolozsvár 2007.

Névmutató

292 Helynévmutató Vajda Mihály 62 Váradi András 60 Váradi Anna, Komlósi Györgyné 62-63 Váradi Dániel, kéméndi 48, 198, 200, 201, 206 Váradi Ferenc 58, 60, 61, 171, 173 Váradi Gáspár 22, 144, 170 Váradi Istók 102 Váradi István, kéméndi 83, 140-141, 164 Váradi József 60, 98-101, 104 Váradi Mária, Bíró Jánosné 17 Váradi Mária, Buda Sándorné 59-61, 73­74 Várallyai Dániel 16 Várallyai Csizmadia Mihály 40 Várallyai István, Sz. 12, 93, 95, 112-113, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 237 Várallyai Popa János 169 Várhegyi József 175, 183, 186, 189-190, 192, 202,211,219, 222, 233 Vas József 223, 233,234 Vásárhelyi Ferenc lásd Kőműves Vásárhelyi Károly 186, 223 Vásárhelyi Kata, Bíró Mihályné 17-18 Vásárhelyi Molnár István 11, 26, 37-38, 135, 139 Vásárhelyi Péter lásd Kézdivásárhelyi Vekei Miklós 61 Verbőczi István 66, 67, 75 Veres László 186, 189, 193, 202, 211, 222, 223, 224, 233 Verestói György 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 186, 189, 190, 192, 202, 211, 219, 222, 227, 228,233, 235 Veszprémi István 24, 51, 79, 95, 121, 123, 137 Viduly Kata, Szabó Mihályné 109 Vincze Anna, Fekete Jánosné 83, 86-87 Vincze István 62, 63, 67-68, 68-69 Vincze Mihály 93 Vincze Pál 173 Vinczi István 175, 189 Vinczi Mihály 143 Viski György 190 Viski Zsuzsánna, Simon Mihályné 190 Visolyi Borbála, Tiszabecsi Sámuelné 102 Vitályos (Vitállyos) Gábor 175, 180, 182, 183, 186, 189, 202, 205,207,211,222 Vitályos (Vitállyos) Sámuel 175, 177, 180, 182, 183, 186, 187, 189, 192, 194, 195, 196. 202, 207, 211, 212, 215, 217, 219, 220, 222, 225, 227, 228, 231, 233, 234, 236 Vitéz István 203 Vitéz Mihály 196, 203-205 Zágoni János 181, 182 Zágoni József 236 Zágoni Sámuel 124 Zajzoni Sámuel 182 Zajzoni Zsuzsánna, Bartha Andrásné 184, 217 Zeyk László 34 Zoltán Ferenc 181, 184, 188 Zudor András, felső 104-105, 108 Zudor Andrásné 108 Zudor család, alsó 104-105, 108 Zudor Éva, Herczeg Györgyné 79-80 Zudor Mária, Ungur Mihályné 15 Zudor Terézia, Farkas Zsigmondné 187— 188 Zsoldos Márton 237

Next

/
Oldalképek
Tartalom