Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 2. Hátszeg - Marosillye (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2-2.) Kolozsvár 2005.

Névmutató

Névmutató 639 Nagy Albert 292, 294, 305, 306, 502 Nagy alias Fiát Mihály 440 Nagy Borbála 206 Nagy család 115, 116, 226, 227 Nagy Dániel 226, 227, 230, 235, 236, 502 Nagy Dávid 227 Nagy Éva, Farkas Ferencné 114, 118, 127, 131, 132 Nagy Ferenc 70, 110, 111, 115, 118, 124,488 Nagy Ferencné, id. 111, 125 Nagy Ferencné, iij. 111. 125 Nagy Gábor 110, 111, 118, 127, 131, 133 Nagy Gáspárné 70, 71 Nagy Gergely 110, 118 Nagy György 247, 256, 258, 260, 265 Nagy Gyuri Ferenc 385 Nagy István 75, 76, 85, 88, 89, 93, 106, 107, 111, 115, 118, 124, 126, 131, 133, 220, 223, 224, 225, 231, 247, 248, 254, 256, 257, 261, 266, 270, 463,471, 479, 481, 485 Nagy István, dévai 260, 261, 264, 265, 266 Nagy János 110, 111, 118, 125 Nagy József 77, 85, 89, 95, 111, 125, 219, 238, 239, 240, 241, 244, 249, 250, 251, 254, 255, 257, 263, 264, 268 Nagy Mária, Bobik Mózesné 206 Nagy Mihály 118, 123 Nagy Sámuel 117, 148 Nagy Sándor 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 234, 235, 249, 255, 502 Nagy Sándor, dévai 91, 125, 220, 416 Nagy Sándorné 113, 118, 125, 126, 131 Nagy Vitéz Mihály 85 Nagy Zsigmond 92, 118, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 246, 247, 256 Nagy Zsigmond, dévai 7, 35 Nagy Zsigmondné 254, 255, 256, 259, 263, 295 Náj (Neu) Antoni 362, 370 Naláczi András 15, 17, 18, 19 Naláczi Mária, id. Csula Jánosné 14 Nalátzi (Naláci, Naláczi) István 14, 17, 59, 60, 491 Nalátzi András 176, 179, 181, 182, 182, 184, 189 Nalátzi Andrásné 182 Nalátzi Borbála, Zeyk Jánosné 164 Nalátzi család 273, 278, 282, 472, 477, 478 Nalátzi József, br. 36, 59, 60, 220, 297, 300, 312, 360, 476, 477, 482, 488, 489 Nalátzi Lajos, br. 220, 278 Nalátzi László, br. 41, 59, 186, 188, 189, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 213, 215, 220 Nalátzi Sára, Bartsai Gergelyné 110, 275, 278, 281,320,336, 346 Nándra család 219 Nándra Erzsébet 225 Nándra Ferencné 224, 225 Nándra György 255 Nándra Izsák 25, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 248, 256,261,266 Nándra Izsákné 254 Nándra János 218, 220, 226, 228, 232, 233, 239 Nándra Jánosné 224 Nándra Lajos 225, 229, 230, 232 Nándra Mózes, id. 237 Nándra Pál 228, 239, 240 Nándra Zsigmond 240, 241, 248, 254, 256, 261, 266, 270 Nándra Zsigmond, ifj. 255 Nándra, Miklós 49, 62 Nándra, Péter 49, 52 Nánts, Dávid 190,210 Nantsészk, Janes 194, 210 Nemes András 69 Nemes Gábor 277,308, 321 Nemes János 98 Nemes Sámuel 298 Nemes Tamás 294, 295, 310 Német (Németh) János 71, 84, 85, 96, 99, 117 Német Éva, Vitéz Lászlóné 112 Német Ferencné 111, 116, 117, 126, 133 Német Istók 112, 118 Német István 125, 133 Német István, ifj. 117 Német Mátyás 110 Német Mihályné 112, 125 Német Zsigmond 114, 117, 125 Németh Ágnes, Bujti Zsigmondné 95 Némethi Éva, Gálfí Józsefné 89, 98 Németi család 116 Németi Ferenc 134, 481, 485, 487, 488, 489, 490,499 Németi Ferencné 131 Németi János 292, 295, 297 Noptsa (Nopcsa) László 387, 389 Noptsa Ábrahám 398 Noptsa Mihály 421 Nyárádi Ádám 63 Nyárádi Borbála, Hertzeg Gergelyné 63 Nyegojeszk, Avram 198 Nyegojeszk, Gavrile 198 Nyemes János 46 Nyerges György 381 Nyikodin, Mihály 53 Nyikodin, Petru 44, 53 Nyikula György 290, 302, 311

Next

/
Oldalképek
Tartalom