1848-1849 Szolnok megyében. Válogatott dokumentumok (Szolnok, 1979)

Bodnár Ferencz Szentimre, Bogya Péter dévaványai, Bogyó Gusztáv Sze­levényi, Borbély Antal, Borbély Jósef, Borbély Samu röfi, Borbély Miklós derzsi, Boros Orbán T.nánai, Böszörményi Jósef tiszavarkonyi, Csala Ger­gely túri, Csontos Péter füredi, Dékány János dévaványai, Erdős János túri, Fazekas Károly burai, Für Lajos tiszaszalóki, Gyenes Menyhért szolnoki, Győrfi Ferencz röfi, Gyulai András szentimrei, Hajdú István, Halász Imre, Halász Jósef poroszlai - Helebronth Antal tiszabeői, Hubai Bertalan várko­nyi, Hubai Sándor burai, Jurenak János törökszentmiklósi, Karácsonyi Já­nos röfi, Kis Jósef tiszafüredi, Olajos Kovács János burai, Kürthy Lajos, Lipcsei Gedeon, Lipcsey Gábor tiszafüredi, Magyari István Magyari Lajos kakati, Makai Ferencz földvári, Márton János szelevényi, Mészáros Lajos Nagy Ambrus túri, Okolicsányi Gusztáv, Okolicsányi György igari; - Oláh Mihály Nyári Károly füredi, Orczy Antal fegyverneki, Pap Ferencz túri, Pappszász Ignátz igari, iff. Péter Károly túri, Polgár Jósef törökszentmik­lósi, Recski Károly burai ör. Sárközi Mihály füredi, Sréter Mihály szentim­rei, Szodorai Elek tiszavarkonyi, Tornyos István kenderesi, Véges Mihály tiszabeői, Zay János sülyi, Lipcsey Imre t.füredi, Zuber Sándor törökszent­miklósi; - továbbá Luby István fő, Kovács Ferencz, Véges Ferencz, Babó­csai Jósef Aljegyzők - Berencz Ferencz tiszti fő, Lipcsey Péter, Lipcsey Jósef alügyészek, Makay Lajos fő Goth Beniamin nemesi pénztárnok, Elek Mihály számvevő, Szabó László fő levéltárnok, Szombathelyi János, Kürthy Ferencz, Nagyfejeő Mátyás Alszolgabirák esküttjeikkel, Martonffi Károly mérnök. 6-or A szükséges irodai személyzetről Sehne László fő jegyző intézke­dend. . 7-er Az elhelyezést illető 8-ik pont érdemében levél, és pénztáraknak irodának, tanácskozó teremének szükséges alkalmas helyekről valamint bi­zottmányi tagok, tisztviselők, és hajdúk szállásaikroli gondoskodás alszol­gabiró Szombathelyi Jánosra bizatik. • Végül mind a felolvasott kormánybiztosi hivatalos levélnek, mind pedig reá keletkezett jelen végzésnek köz tudomásra jutás illetőleg hozzá alkal­mazkodás végett megye szerte leendő köröztetése, s minden illetőknek kia­dása, s ezeknek minél gyorsabban eszközlése tekintetéből elegendő példá­nyokban a házi tár költségein jegyzői hivatal általi kinyomatása elrendeltetik. jegyzetté Sehne László m.k. fő jegyző /Heves megyei Levéltár Tiszai járás főszolgabírójának iratai 7.sz./

Next

/
Oldalképek
Tartalom