Bagi Gábor: Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun kerületben - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 11. (Szolnok, 2009)

A JÁSZKUN KERÜLET 1848/49-BEN - III. A megtorlás és az önkényuralom kezdetei

mintegy 350 használt ágyúgolyó és 6 kartács előkerülése, továbbá a császári csapatok 2 puskájának eltűnése miatt csaknem 4.400 fit fizetésére kényszerült.214 A volt honvédek hazatérése a meginduló kényszersorozások miatt igen lassú volt, bár családjukat ezért külön katonai beszállásolásokkal büntették. 1849. november 19-ig a Jászságba 811, a Nagykunságba 829, a Kiskunságba 498 katona tért haza. Ezek közül 265 a komáromi várból érkezett, akiket a kapitulációs okmány értelmében már nem sorozhattak be, a többit viszont az 1849. október 6. után létrehozott „fegyszázadokhoz” küldték. A jászkun kényszersorozottakra igen kevés adat van, 1849 november végéig a Kiskunfélegyházán megjelent 80 főből csak 30 volt szolgálatra alkalmas. Zömük félegyházi volt, a többi alsó-járási községből igen lassan jöttek az emberek. December 20-án a Kiskunságból jelentették, hogy az alsó településekről a sorozást nem tudják teljesíteni, mivel sokan elhagyták lakóhelyüket, többen pedig a pusztán ellenállásra készülnek. Kiskunfélegyháza 1850 tavaszán Haynaut is megkérte volt honvédjei kényszersorozás alóli mentesítése érdekében, de sikertelenül.215 A honvédtisztek elleni eljárások az 1848 utáni megtorlások külön fejezetét képezik, és problémát okoz annak megítélése is, hogy kikre kell kitérni. Ugyanis a tisztán jászkun alakulatokban is szolgáltak más törvényhatóságból való tisztek, és ez fordítva is igaz volt. Főleg a császári haderő 1848-ban aktív szolgálatban álló, átállt tisztjeit büntették. így Kiskunfélegyházáról Szabó József őrnagyot - Szabó Sándor országgyűlési képviselő testvérét (utóbb cs. kir. altábornagyot és a Ludovika Akadémia parancsnokát) - előbb halálra, majd 16 évi börtönre ítélték, amiből 6-ot le is töltött.216 Mellette Ferenczy Antal ezredes (Lehel huszárezred) 6, Kökényessi Szaniszló ezredes (65. honvédzászlóalj) 18, Csatáry (Niesler) Antal őrnagy (Lehel huszárezred) 16, Niesler János százados (Lehel huszárezred) 16, Menyhárt Antal százados (Nádor huszárezred) 10, Sziklai (Weisz) János őrnagy (Nádor huszárezred) 6, Virágh Gedeon őrnagy217 (Nádor huszárezred) 16 év börtönbüntetést kapott, de 1858 nyaráig mind kegyelemben részesültek. A forradalom idején szolgálatot vállalt nyugalmazott tisztek ellen inkább rangvesztést és a kényszersorozást alkalmaztak.218 A kivonuló oroszokat felváltó császáriak számos atrocitást elkövettek, így Karcagon - sajátos körülmények folytán - Varró Sándor főbírót verték meg, 214 HERENDI József 1901. 120-121. p. 215 Uo. 124-126. p.; JNSZML Jászlcun Kerület, Főnöki ir. 135/1849., 482/18349., 584/1849. és 866/1849. sz.; IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor 1985. 206. p. 216 BÁNKI HORVÁTH Mihály 1999. 60. p. 217 A kunszentmiklósi Virágh Gedeon (1823. máj. 11.-1872. ápr. 8.) huszártiszt 180 Nádor huszárral szökött haza. A szabadságharcban elítéltek közül utolsónak kapott kegyelmet 1858. jún. 2-án. BONA Gábor 1987. 332. p. 218 HERENDI József 1901. 126. p.; BODÓ László 1999. 138-168. p. 77

Next

/
Oldalképek
Tartalom