Szikszai Mihály: Jász-Nagykun-Szolnok Megye közlekedéstörténete - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 7. (Szolnok, 2005)

69. Az első kunszentmártoni Körös-híd felavatása 1806. július 30. 573. Szolgál ezen Szabad helységnek örök emlékezetűi. Jelen van már az a' régen várt, és Szüntelen óhajtott szerencsés idő, mellyben ezen folyó 1806^ esztendei Januarius 20 dkan kezdett, és munkában vett, mai napon pedig azaz: 30 July éppen az hóid töltenek órájában a' Körös folyó az által=j árasra bátorságossá tétetett Ujj Hidunkon minden akadály nélkül már valahára által mehetünk. Valóban élnünk örvendetes, de az országos utasoknak még őrvendetessebb, és szerentséssebb időpont ez, mellyben minden akadály, várakozás, Jószágának és teher hordozó szekerének rongálása nélkül folytathattya meg-határozott úttyát. Minek előtte tehát valaki által ment volna ezen éppen most járhatóvá lehető Ujj Hídon, elsőben Helybéli Telő /Tisztelendő/ Káplány Petrátsek ... Ur /:Telő Plébánus Szuhányi János Úrnak távol létiben:/ Felséges Fejedelmünkért, Felséges Palatínus 0 Királyi Hertzegségéért, mint aki ezen Ujj Hídnak fel-építtetését Kegyeimessen meg-engedni méltóztatott, Különösön pedig Méltóságos Stőészel Joseff Confílianius és Palatinális Fő Kapitány Úrért, a' Tktts Ns Districtusokért, nem különben a helybéli Magistratusért, és Köz Lakossaiért, mint fáradhatatlan ebbéli szorgalmatos végrehajtókért, előre Te DEUm énekeltetvén hálaadó Szent Mise Áldozatokat mutatott bé a' Felséges Mindenhatónak; ezen végben mint hála adásnak utána Harang szóval jel-adattatván Nzttes Palatinális Assessor Bozóky András, Tkttes Kiss Mátyás Pen... Kapitány, ord. Bíró Tótt Demeter, Nagy János, Ballá Jakab, Gáli András, Palágyi György, Kováts István, Szabó László, Tóth András, Ballá Gáli, Bíró István, Oláh István Tanátsbéli; Varga János, Fő és Iffiú Bozóky András All=Jegyzőknek; és Számos Férfi és Asszonyi rendbéli Lakossoknak jelenlétekben szép Isteni imádás közben fent Tisztelt Káplány úr Predicalta, egyszersmind az Hidat végig által és vissza menetele közben megszentelte; ezen Beneditiója után díszes folyó magyar beszéddel az Hidat, annak Építtetőjét, építőjét, mellette fáradozókat, és mindazokat kiket különössen, és incontrató ezen fel-állított Újj Híd építése, eszközlése vagy közbenvetése interessál, meg­áldotta, utánna pedig az Ars Pallér Károly Ferenc, a' mennyire, mint német születésű, a' Magyar nyelvben jártas lehetett, hasonló kívánt áldásokkal kettőztette, annak utána Dúl Imre Kántor kántorunk szép ahoz alkalmaztatott 4 strófából álló Éneket mondott. Minekutánna mind ezek a' szerént végeztettek volna, bé-fejezte a' sok apró puskákkal, mozsár ágyukkal való számos lövések. Annakutánna Trombita harsogás közben egy néhány Lovasok lobogó zászlóval az Híd innetshő végin meg-indúlván utána a' Communitás s rendbéli Kotsis Lovai Kotsiban fogva, mellyen fent Tisztelt Assessor Úr, és a jelenlévő nemes Magistratus egész számmal tsendes lépések kőzött rajta által mentek, az oskolás 244

Next

/
Oldalképek
Tartalom