Botka János: Egy tiszazugi falu Csépa története - Levéltári Füzetek 3. (Szolnok, 1977)

katlan nagy áradás az ugi és az inokai kompokat elvitte és az átkelés erre lehetetlenné vált. Ez elősegítette a bosszúért lihegó' ellenforradalmárok korai szervezkedését. (Szelevény, Tiszakürt ). Csépán a direktórium a végső* percekig helyén maradt. Az utolsó napokban, ténykedése főként az árvízvédelem irőnyitására korlátozódott. A lakosság kicsinye-nágyja a gátakon dolgozott : hordta a földet, erősítette a töltéseket. A munkás­hatalom vezetői akkor hagyták el végleg a tanácsházát, amikor már arról értesültek,hogy a románok a Fertőnél jártak. Ballá Sándort két mezőőr dereglyén vitte át Csongrádra. A többiek is elmenekültek vagy elrej­• i 143) főztek. ' Az ellenség közeledésének hirére a falu régi vezetői az álforradalmár Somodi Dezső irányításával annak "méltó fogadására" készültek. A postára gyűjtöttek és fehér ruhába öltöztettek mintegy 20 leányt, akik vírágcsok­144) rokkal köszöntötték községünk megszállóit. Csépára kb. 200-250 főből álló román egység vonult be, harc nélkül. Első dolguk a Tanácsköztársaság helyi szerveinek felszámolása, vezetőinek elfogadásáról szóló parancs kiadása volt. Ezután a piactérre gyűjtötték a lakosságot, ahol egy százados ismertette követeléseiket és felhivta minden­ki figyelmét azok pontos betartására. Beszéde végén,hogy az elmondottak­nak kellő nyomatékot szerezzen, kiválasztotta a tömegből Polnór Zoltánt és azzal az indokkal, hogy mosolygott, ott nyilvánosan 25 botütést ve­retett rá. A románok gyorsan berendezkedtek a községben. Központjuk a csen­d őriaktanya, fő őrhelyük a katolikus templom tornya lett. Kisebb csopor­t okban lejártak a Rétbe, és járőrszolgálatot tartottak a gátakon. Teljesen eljutottak tehát a Tiszáig. A falu elfoglalása után néhány nappal Csépát, Tiszasast, Szelevényt és Csongrádi-Rétet nagy katasztrófa érte : 1919. május J3-án_Tiszasasnál a Tisza jobb partján állomásozó Vörös 145) Hadsereg katonái átvágták a folyó baloldali gátját. Valószínű, erre -202-

Next

/
Oldalképek
Tartalom