Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 28. (Szolnok, 2014)

TANULMÁNYOK - CSÖNGE ATTILA: „…Már nem soká lesz főispán, mert helyzete megingott” – Földi István főispán és kora

November 10-én már Rákosi Mátyás részvételével rendeztek nyilvános nagygyűlést a szolnoki városháza előtt, mely alkalomból különvonatokon és teherautókon szállították az érdeklődőket a megyeszékhelyre.34 A munkásegységből kifejlődő munkás-paraszt egység demonstrálására itt jelentették be, hogy egy 9 holdas újgazda, a kommunista Földi István lesz az új „parasztfőispán” a megyében. Földi István 1901. július 30-án született Kisújszálláson, hatgyermekes családban. Apja mezőgazdasági cseléd volt. Földi kilenc éves korától maga is gazdasági cselédként kereste kenyerét, egy ötven holdas paraszt jószágait gondozta. Visszaemlékezése szerint gazdája minden évben megverte, de haza nem mehetett, mert legalább enni kapott, „meg egy cej nadrágot és tél közepén egy pár bakancsot. ”35 1919-ig a tanyán élt, amikor vörös őr édesapja példáját követve belépett a Vörös Hadseregbe. A kiképzése után nem sokkal a Tanácsköztársaság megbukott. Előbb Pesten bujkált, majd hazatért Kisújszállásra. 1922-től két évig ismét katona volt, majd kubikosnak állt, olykor aratómunkásként egészítette ki szerény keresetét. 1928-ban a Szociáldemokrata Párt városi szervezetének egyik alapító tagja, pénztárosa, majd elnöke lett.36 A tagság többsége kubikos volt. Vezetőik közül többen is kapcsolatba kerültek az illegális kommunista mozgalommal és a szocdem szervezetet egyfajta legális fedőszervként használták.37 Az 1932-es városi képviselő választásokon a hatóságok és a rendőrség nyomása ellenére öten bejutottak a képviselő-testületbe az SZDP színeiben. Bár csak öt éven át szólalhattak fel a városházán és kisebbségben is voltak, maga a tény, hogy bejutottak, óriási fegyverténynek számított a korabeli viszonyok közepette, amivel nagy tekintélyre tettek szert a nincstelen lakosság körében.38 1937-ben a rendőri zaklatások és egyéb hatósági intézkedések ellehetetlenítették a pártszervezet működését, de 1941-ben még sikerült egy kubikos sztrájkot szervezniük a kunhegyesi határban. Ezért Földit 1942-től rendőri felügyelet alá helyezték, majd 1944 tavaszán az ismertebb helyi munkásvezérekkel együtt Nagykanizsára internálták. Szeptemberben Tiszavidék, 1946. november 14. BICSKEI Gábor: A nyughatatlan főispán. Bp., 1985. 20. p. BICSKEI G. 1985. 7. p. MNL JNSZML Pártarchívum, Visszaemlékezések B/2. BICSKEI G. 1985. 56-57. p. 281

Next

/
Oldalképek
Tartalom