Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 28. (Szolnok, 2014)

TANULMÁNYOK - CSÖNGE ATTILA: „…Már nem soká lesz főispán, mert helyzete megingott” – Földi István főispán és kora

Az MKP helyi szervei a vármegye számos községében meg is szervezték a közellátás zavarai miatt elégedetlenkedők tüntetéseit, tiltakozó akcióit, melyeken a „reakciós” tisztviselők eltávolítását követelték.19 A tüntetések eredményeként voltak, akiket áthelyeztek, de voltak, akiket végül szanáltak is. Az önkormányzati és belügyminisztériumi szervek létszámcsökkentése és az antidemokratikus elemektől való megtisztítása tárgyában született rendelettel közel egy időben, Rajk László egy másik határozatot is hozott, melynek értelmében csak előzetes belügyminiszteri engedéllyel lehetett a személyzeti létszámban bármely változtatást - beleértve az áthelyezéseket, behelyettesítéseket és kinevezéseket is - eszközölni.20 Mindez garantálta, hogy csakis az MKP szempontjából megbízhatónak minősített alkalmazottak juthassanak pozícióhoz. 1946 tavaszától a vetőmaghiány és a közellátási zavarok egymást erősítve jelentkeztek. Ezért már nem csak az MKP utasítására vonultak utcára az emberek egy-egy köztisztviselő ellen tüntetni, hanem olykor a kommunisták céljain túllépve, saját kezükbe vették sorsuk azonnali jobbra fordítását is. így történhetett meg, hogy a vármegye több pontján, pl. Tószegen, Jásztelken, Pusztamizsén az éhező ellátatlanok és a vetőmaggal nem rendelkező újbirtokosok tömege megkezdte a magtárak feltörését. Dr. Kovács Kálmán képtelen volt gátat vetni az elszabadult indulatoknak, ezért olyan rendeletet adott ki, mely felmentette a helyi nemzeti és termelési bizottságokat a felelősség alól, „amennyiben a vetőmaghiányban szenvedők fellépése annyira fenyegető, hogy az erőszak alkalmazásától sem riad vissza. ”2> Pusztán arra kötelezte ilyen esetekben a helyi szerveket, hogy jegyzőkönyvet vegyenek fel az esetről és pontosan rögzítsék, kinek mennyi vetőmagot osztottak ki, „hogy a vetőmag majdani visszaszolgáltatása miatt az intézkedés megtörténhessék. ”12 Az 1946-os aszályos év második felében, az őszi vetéskor is hasonló indulatok munkáltak a lakosságban. Tiszaroff községi elöljárósága erről az alábbi jelentést tette: „Nap-nap után mind erősebb kezd lenni a hang oly irányban, hogy fel kell tömi a raktárakat és az ott lévő búzát el kell vetni. Ezen törvényellenes cselekedet következményeként az elöljáróságra háramló nagyfokú felelősséget vállalni a magunk részéről nem tudjuk, mivel nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk azt, hogy időt, fáradtságot nem kímélve éjt nappallá MNL JNSZML Főisp. ir. 47/1946., 325/1946., 367/1946., 442/1946. és 808/1946. MNL JNSZML Főisp. ir. 578/1947. MNL JNSZML Főisp. ir. 218/1946. Uo. 19 20 21 22 277

Next

/
Oldalképek
Tartalom