Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 25. (Szolnok, 2010)

TANULMÁNYOK - HERMANN RÓBERT: Perczel Mór második horimentő hadjárata és az első szolnoki ütközet (1849. január 2.-január 26.) I. rész

HERMANN RÓBERT PERCZEL MÓR MÁSODIK HONMENTŐ HADJÁRATA ÉS AZ ELSŐ SZOLNOKI ÜTKÖZET (1849. január 2. - január 26.)* 1 I. rész. A visszavonulás 1848. december 30-án Perczel Mór vezérőrnagy hadteste súlyos vereséget szenvedett Mórnál Josip Jellaéic altábornagy hadtestétől. Ezzel Perczel 1849. januári hadműveleteire ld. Perczel hadtestének januári működésére ld. Vázlat a Perczel-hadtestről a felállítástól a feloszlatásig. 1848 szeptember - 1849 január 27. Lenkefi Ferenc fordításában közli HERMANN Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. In: Zalai Gyűjtemény 36/11. Zalaegerszeg, 1995. 122-127. p.; [Johann Nobili:] Der Winterfeldzug 1848-1849 in Ungarn unter dem Oberkommando des Feldmarschalls Fürsten zu Windisch-Grätz. Wien, 1851. 170-184. p.; Georg KLAPKA: Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Leipzig, 1851. I. k. (KLAPKA Gy. 1851.) 216-221.; Wilhelm Rüstow: Geschichte des ungarischen Insurrectionskrieges in den Jahren 1848 und 1849. I. Zürich, 1860. 229-235., magyar fordítása Wilhelm RÜSTOW Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. I. k. Fordította Vértesi Arnold. Pest, 1866. 195-201. p.; Josef Alexander HELFERT: Der ungarische Winterfeldzug und die octroyirte Verfassung. I-III. Prag, Leipzig, 1886. (Geschichte Oesterreichs vom Ausgange des Wiener October-Aufstandes 1848. IV/1-3.); GELICH Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. Bp. é.n. II. köt. 288-291. p.; BREIT József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai története. Bp. 1930. I. köt. 248-252. p.; BORÚS József: A Perczel-hadtest januári ellen- támadása. In: Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban: HK), 1961. 2. szám. (74.) 670-696. p.; BORÚS József: Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Bp. 1975. 90- 108., 111-113. p.; HERMANN Róbert: Kossuth és Perczel nézeteltérése 1849 januárjában. HK, 1986. (99.) 2. 313-326. p.; HERMANN Róbert: A 47. honvédzászlóalj története. MOLNÁR András (Szerk.): A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. In: Zalai Gyűjtemény 33. Zalaegerszeg, 1992. 142-146. p. (HERMANN R. 1992/a.); HERMANN Róbert: Az 56. honvédzászlóalj története. MOLNÁR András (Szerk.):: A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. In: alai Gyűjtemény 33. Zalaegerszeg, 1992. 210-216. p. (HERMANN R. 1992/b.); BONA Gábor: A téli hadjárat (1848. december - 1849. február) In: A szabadságharc katonai története. (Szerk.: Bona Gábor) Bp. 1998. 184-186.p.; HERMANN Róbert: 1848-1849. A szabadságharc hadtörténete. Bp. 2001. 225-229.p.; KEDVES Gyula: „Szabolcs a hazáért”. A 48. honvéd zászlóalj története az 1848- 49-es szabadságharcban. Bp. 2002. 96-103. p.; HERMANN Róbert: Az 1848­1849- es szabadságharc nagy csatái. Nagy Csaták. Bp. 2004. 148-154.;p. BAGI Gábor: 160 éve történt... Az első szolnoki ütközet (1849. január 22.) In: Jászkunság, 2008. 3-4. szám. 114-135. p. 159

Next

/
Oldalképek
Tartalom