Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 15. (Szolnok, 2000)

TANULMÁNYOK - Négyesy László: A Vitézi Rendről II. (1922-1945) / 187. o.

Bánó Kálmán, az egyik nyugati határszélen állomásozó ezred tisztje, előbb az emigránsok illegális határátlépését segíti, majd maga is Ausztriába távozik, s ott az ABC megbízásából a csúfosan végződő Bruck-Királyhidai támadás katonai vezetője. 83 Toókos Gyula pedig már 1918. végétől a lassan előrenyomuló román hadsereggel szemben az erdélyi megyék nemzetőrségeit szervezi és hírszerzőtisztként is működik. 84 Sréter István az őszirózsás forradalom idején Lukachich tábornoknak, Budapest városparancsnokának a helyettese, akit 1919. áprilisában fegyveres ellenforradalmi szervezkedésért letartóztatnak, majd 1919. augusztusában József főherceg, mint kormányzó őt nevezi ki a Dunántúl katonai parancsnokává. 85 A többiek, Lipcsey Márton^ 83 MAGASHÁZY László (Sárkeresztúr 1879. - Bp. 1965.) az egyetemi kereszt­mozgalomban részvételéről. A szerző gyűjtése 1973. A kormányzó szárnysegéde 9 évig, 1930-as években a Honvédelmi Minisztérium egyik osztályvezetője, tábornok. 1939-ben - a kormányzó kérésére - országgyűlési képviselővé választatja magát a kormánypárti programmal (a szerző gyűjtése, 1973.) A Nemzetvédelmi Kereszt egyik szervezője és vezetője. 1944. okt. 15. a nyilasok letartóztatása elől bujkálni kényszerül (a szerző gyűjtése, 1973.) 1946-ban a népbíróság háborús és népellenes bűncselekmények miatt szabadságvesztésre ítélte. EX­tag, a tizenkét kapitányok egyike. (HELLEBRONTH K.: i.m. 21. p. Az egyetemi kereszt mozgalomról: SZABÓ Miklós: az 190l-es egyetemi "kereszt­mozgalom". Adalékok a magyarországi szélsőjobboldal előtörténetéhez. In: Történelmi Szemle, 1970. 4. sz. BÁNÓ Kálmán (1877. Osztópataka) Sáros vm.) Prónay távozása után a Prónay zászlóalj parancsnoka, EX-tag, tábornok. HELLEBRONTH K.: i.m. 21. p., Vitézek Albuma 159. p., Prónay i.m. 255. 314. p., KONCSEK László: A rengassei összeesküvés. Bp. 1959. 84 TOÓKOS Gyula (Vájasd /Erdély/1893.) Huszártiszt, később tábornok. 1918. végén Alsó­Fehér és Torda-Aranyos vármegyék katonai parancsnoka, majd a Székely Hadosztály hírszerző és toborzó tisztje. 1919. március végén Bécsbe szökött, innen Szegedre. Itt a hadügyminiszter szárnysegédje, a minisztérium katonapolitikai és személyzeti vezetője, a budaörsi csatában is jelentős szerepet vállalt. Prónay: i.m. 381. p., RUGONFALVI KISS István: A nemes székely nemzet képe. III. köt. Debrecen, 1939. 296. p. 85 SRÉTER István (1867.) tábornok, az EX vezető tagja. Az első Teleki-kormány hadügyminisztere. Prónay: i.m. 378. p. PILCH Jenő: i.m. II. köt. 465. p. 86 LIPCSEY Márton (Tiszafüred, 1881. - Szolnok 1965.) Huszártiszt, később tábornok, egy időben a Ludovika tanára. 1918. végétől tiszti ellenforradalmi mozgalmak résztvevője, 1919-ben Szegedre ment. 1939-ben - a kormányzó kérésére - országgyűlési képviselő lett kormánypárti programmal, (a szerző gyűjtése, 1973.) HELLEBRONTH: i.m. 23. p. 206

Next

/
Oldalképek
Tartalom