Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 14. (Szolnok, 1999)

TANULMÁNYOK - Babucs Zoltán: Jászkun csapattestek 1848/49-ben / 121. o.

1848 előtt több olyan főtiszt is szolgált ennél az ezrednél, akik a függetlenségi háború legendás alakjaivá váltak, így például Görgey Artúr, Ivánka Imre, Kossuth Sándor, Kökényessy (Gaertner) Szaniszló etc. 12 1848. június 12-én a prágai főhadparancsnok utasítására a prágai felkelés leverésére a Nádor-huszárokat is bevetették, akik jól megálltak helyüket az utcai harcokban. Az otthoni események híre azonban elérkezett a Nádorokhoz is. Az augusztus 20-i királyi manifesztum (a magyar alakulatok hazavezényléséről) kihirdetésének késése miatt az ezred tisztikara kérte Alfréd zu Windisch-Grätz herceg, tábornagyot, eressze haza a regimentet. A herceg persze a kérés teljesítését - mézes-mázos szavakkal - elutasította. 13 Ezek után a fiatalabb tiszteket a quietálás gondolata foglalkoztatta - de ez is kivitelezhetetlennek bizonyult -, miközben a legénység soraiban is a "Nyergelj! Fordulj!" hangulat uralkodott el. Szeptember végén Kossuth megbízásából több ügynök is felkereste az ezredet (Komlóssy Imre, Kászonyi Dániel), rábírván a hazafias érzelmű tiszteket a fegyveres úton történő hazaszökésre. Ami ennek hatására történt az a hazaszeretet legfényesebb iskolapéldája, hiszen 1848. szeptember 30. és 1849. június 12. között 650 Nádor-huszár kísérelte meg a lehetetlent: 14 dacolva a nyomasztó ellenséges túlerővel és az időjárási elemekkel átkelni a hófödte Kárpátokon, hazatérni Magyarországra. Csupán 256 huszár tudta magát karddal a kezében hazaverekedni, a többiek fogságba estek, hősi halált haltak... Idehaza 1848 telén mintegy 2 századnyi Nádor-huszár a Feldunai Hadsereg (későbbi VII. hadtest) kötelékében harcolt. A téli hadjárat során 1849. február 4-én Szepesváralján "... Dessewffy százados vezénylete alatt, mind vadkinézésű rémalakok, felbőszülve az éjjeli támadás miatt, szitkozódva, BABUCSZ. 1995. 21. p. RÉDVAY István: Huszárjaink hazatérése 1848/49-ben. Bp. 1941. 75. p. A szökések időpontja, vezetője, csapat létszáma: Ballá Endre tíz., 1848. IX. 30., 10 fő. Sréter Lajos fszds. - Dessewffy Dénes hdgy, 1848. X. 4. 57 fő. Hollán Hugó hdgy.­Virágh Gedeon fhdgy., 1848. X. 21., 203 fő. Mohácsi Valentin őrm. - Szetsey István őrm., 1848. X. 27. 130 fő. Stern Jakab tíz. - Tóth Sándor tíz., 1848. X. 18., 85 fő. Udvardy Ferenc őrm., 1849. VI. 1., 98 fő. Gyökeres András tíz. - Kőműves Péter tíz., 1849. VI. 10., 108 fő. Szokolay János őrm. - Lengváry tíz., 1849. VI. 12., 55 fő. A szökésről bővebben: BABUCS Z. i. m. 21-28. p. és 34. p., DESSEWFFY Dénes: Naplóm 1848-tól. Ifjúkori regényes életem vázlata Magamnak emlékül... Közli: Hadtörténelmi Közlemények, 1943. 73-99. p.; KÁSZONYI Dániel: Magyarhon négy korszaka. Bp. 1977., RÉDVAY I. 1941. 124

Next

/
Oldalképek
Tartalom