Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 11. (Szolnok, 1996)

ADATTÁR - NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 393. o.

Konrád beregi főesperes 332, 336 Konstantinápoly 360 Kont Miklós 314 Koór János 155, 157 Koppan György 243 Korik József 56 Kormos Árpád 369 Kormos László 282, 334 Kormos Miklós 369 Kór nemzetség 81, 82 Korneuburg 109 Koródy Sándor 56 Kossuth Lajos 49, 105-108, 113-117, 122, 130, 137-141, 148 Kosztolányi Mór 105-109,134,143 Kotsó János 133 M. Kovács Antal 56 Kovács Jánosné 43 Kovács P. József 56 Kovács S. József 56 Kovács Kálmán 183 Kovács Károly 117 Kovács Nándor 300, 301, 304, 309, 310 Kővári Pál 330 Kovasószy István 44 Kozma Lajos 248, 256 Kökényessi Szaniszló 112, 124 Kölcsey 49 Kölkes 282 Köpcsény 139 Körös 66 Körű 282 Kőszegi József 112 Kőtelek 51, 57, 183, 282 Kövér János 47, 362, 363 Kövér Miklós 47 KöviBéla 56 Közép-Tisza vidék 281 Kring Miklós 84 Kristó Gyula 67, 86 Kubinyi Ferenc 282, 338 Kumorovitz Bernát 328 Kuncze Imre 47 Kun Gergely 339,340 Kunhegyes 17, 53, 80, 183, 187, 191, 197 Kun László 68,339,340 Kunmadaras 16, 53, 56 Kun megye 158 Kunság 81, 84 Kunszentmárton 16, 29, 40, 53, 56, 131, 171, 197 Kunszentmiklós 81 Kupa Árpád 16 Kuszka István 20, 56, 363 Kuszka Sámuel 42 Külső-Szolnok 283,284 Külső-Szolnok (vár)megye 83, 89, 144, 167, 181, 182,279,304,376 Küry Albert 362, 364, 366, 368, 369, 371,376,377,379 Küry Klára 47 Kysyr 85 Lackfi István 321 Laczina János 245 Ladány(Jász) 282 Lajos I. 75, 76, 99, 306, 308, 313, 318, 320 Lajos II. 26 Lajos király 82,85,320 Lakatos Imre 388 László IV. 67, 69 László hevesi főesperes 332, 336 László Király 26, 70, 83 Lázár József 47 Lechner Ödön 243 Lékó B. László 57 Leli Miklós fia János 330 Lénáit Bálint 57 Lengyelország 318, 385, 386 Lengyend 282 Lenkey Károly 131 Lévai Mihály 25 Lévay Gyula 249 Lévay Máté 57 Lipót I. 68,71,371,372 400

Next

/
Oldalképek
Tartalom