Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 11. (Szolnok, 1996)

ADATTÁR - NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 393. o.

Balogh Sándor 388 Bancsek István 388 Bánffy Dezső 36 Bánhalma 282, 295-297 Bánhegyesy Sándor 56 Bánkiné Molnár Erzsébet 343 Bárányi Ödön 47, 362 Bárczay Mihály 120 Bárdos Sándor 248 Barina Vendel 26 Barla Kálmán 383,387,388 BarlaPál 95 Baross Gábor 185 Bársony József 379 Barta Kálmán 382 Bártfa 35, 120, 144 Bartók Lajos 26 Basaráb vajda 75 Báthori István 93 Báthor Miklós 369 Batthyány József 169, 170 Batthyány Lajos 103-108, 112, 114, 115, 117, 119, 123, 125, 127-129, 131, 132, 134-137, 141, 169 Bebek Detre 333, 338, 339 Bebek Miklós 333 Bécs 106, 136, 232, 234, 239, 373, 385 Békés (vár)megye 12, 184, 185, 333, 334 Béla IV. 26,65,69,70 Beleznay Ignác 157 Belgium 234 Béli Gergely 321 Bellosicz Ignác 128 Beniczky Ferenc 171,172 Beniczky Géza 29 Benkó Albert 56, 362, 364-366, 369, 370 Benkó Károly 166 Beökönyi Zoltán 55 Bercsényi Miklós 355, 356, 360, 383, 385, 387 Bercsényiné Csáky Krisztina 355, 356, 360 Berecz Ferenc 119, 122, 130, 131 Bereczk őrkanonok 332 Bereczk prépost 336 Bereg (vár)megye 120, 126, 143, 144, 360 Berény 91,95,282 Berény-szék 82, 88 Beró Ferdinánd 113, 133 Bese 282 Besemihalzalása 81 Besenyszög 54, 56, 183, 197 Besetelek 282 Betkowski Jenő 203 Bezeri Pál fia István 324 Bihar megye 172 Blaskovics Gyula 130,131 Blaskovics János 122 Blénessy János 175 Bocskai István, 48, 73 Bódi István 380 Bodnár Péter 56 Bodokfalva (Boldogháza) 89 Bogdi Papp Sándor 57 Boldogháza 197 Bolza József 44, 47, 362 Borbély György 241, 362 Borbély János 245 Bordás Sándor 56 Borsod (vár)megye 121, 141, 144, 293, 360 Borsóhalma 89 Boruzs Imre 56 Bozóky András 21, 56 Bő 282, 295, 296, 330 Bőcsör fia Péter 82 Bői László fia Mihály 330 Bői Miklós fia Bálint 333, 334 Bői Péter fia Jakab 313 Bői Zseliz fia László fia Mihály 330 Bő-nemzetség 334 Böngér 39 Buda 87, 92, 93, 118, 289, 312, 322, 323, 337, 371 Budapest 9, 11, 21,25,31,50-52,54, 394

Next

/
Oldalképek
Tartalom