Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 11. (Szolnok, 1996)

TANULMÁNYOK - Hermann Róbert: Görgei és az önkéntes mozgó nemzetőrség szolnoki tábora 1848 szeptemberében / 103. o.

végén, Pestről nevezte ki századossá és az alakuló hevesi zászlóalj parancsnokává Timon Zsigmondot. A három tervezett század parancsnokságát Duschek Ferdinándra, Beró Ferdinándra és Ajer Mihályra bízta. Beró a szegedi század hadnagya volt, s korábban hadapródként szolgált a cs. kir. hadseregben. A szegedi század kiindulásakor kénytelen volt hátramaradni. Többen "ellenséges indulattal viseltettek" iránta, "szigorú tanítási rendszere" miatt. Vadász Manó polgármester külön kérte Görgeit, pártolja őt, "midőn tiszti kötelességét teszi, és túl a kiszabott renden nem lép". Ajer ekkor a Magyar Középponti Vasúttársaság konduktora volt, korábban tizedesként szolgált a cs. kir. hadseregben. 13 A törvényhatóságok közül előbb Kisújszállás város, majd a Jászkun Kerület, Sáros megye és Gyöngyös város ajánlott tiszteket. 34 Természetesen akadtak önjelölt tisztek is. Demiány Eugen késmárki nemzetőr százados szeptember 10. körül kérte Görgeitől alkalmazását. Kérését megtámogatta a város bizonyítványával, s Máriássy Ferencnek, Szepes megye egyik nemzetőr őrnagyának ajánlólevelével is. 35 Görgei pesti útjai Görgei szeptember 3-án érkezett Szolnokra, de még aznap vissza is utazott a fővárosba, s csak 7-én tért vissza onnan. Rövid szolnoki tartózkodása idejéről egyetlen intézkedését sem ismerjük, s távolléte idején a jelenlévő Zlotzky és az érkező Timon sem adott ki utasítást. Görgei pesti útja elsősorban a szolnoki tábor számára kiutalt fegyverzeti és felszerelési cikkek megszerzését, illetve átvételét szolgálta. Ekkor vett át 500 lőfegyvert és 1000 hadikaszát. 36 Ekkor kért Kossuth pénzügyminisztertől viszonylag jelentős kölcsönt egyéni felszerelése beszerzésére. 37 Szintén ekkor kereste fel Szemere Bertalant, helyettes hadügyminisztert. Arra kérte, hogy utasítsa a Magyar Középponti Vasúttársaságot, miszerint az a szolnoki tábor számára szükséges szállításokat fizetés nélkül, utólagos állami kifizetés mellett teljesítse. Görgei jól tudta, hogy Szemerének, mint két minisztérium vezetőjének rengeteg dolga van, s ezért 3 Beró életrajzát lásd: HKRMANN Róbert: A Hatvani-szabadcsapat névsora. HK, 1993.4. szám. 150. ­Vadász Manó levelét lásd. MOL Görgey-lt. h/7, fasc. No. 49. Ajer életrajzát lásd: BONA G. 1987. 88. MOL Görgey-lt. b/7. fása No. 59 (Jászkun Kerület). 64. (Sáros vrn.) b/6. fasc. név szerint. (Haller Ferenc, Kisújszállás, Gyöngyös, Pauker Gábor) MOL Ciörgey-lt. b/6. fasc. Név szerint (Késmárk) Máriássy levelét közli WALDAPFEL Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. II. köt. Bp. 1952. 17-18. A nyugtákat lásd: MOL Vegyes ir. 10. doboz. A Tiszán inneni önkéntes mozgó nemzetőrség iratai. Lásd: még MOL Görgey-lt. Dctalókönyv. No. 7.. 10.. 11. ' MOL Görgey-lt. b/7. fasc. No. 12. [Az eredeti tisztázat száma valószínűleg 8.] Közli HERMANN Róbert: Görgei Artúr és Kossuth Lajos levelezésének kiadatlan darabjai. In: Századok, 1994. 5. szám. 931-932. 113

Next

/
Oldalképek
Tartalom